Archiv pro rubriku: Marketing

Právní aspekty reklamy – díl 3.

V závěrečném díle krátké mini-série o právních aspektech komerční reklamy a marketingové propagace v České republice se zaměříme na regulaci reklamy, na ochranu spotřebitele, na podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a další aspekty judikatury v souvislosti s komerční reklamou a marketingovou propagací. Reklama a Zákon o regulaci reklamy Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci […]

Celý článek

Právní aspekty reklamy – díl 2.

V předešlém díle našeho mini-seriálu o právních aspektech komerční reklamy a marketingové propagace v České republice jsme se zaměřili na téma reklama a nový Občanský zákoník. V tomto díle si představíme Etický kodex reklamy a shrneme právní aspekty reklamy vycházející z Autorského zákona, Tiskového zákona a Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Etický kodex […]

Celý článek

Právní aspekty reklamy – 1. díl

Reklama, propagace, marketing, orientace na zákazníka, konkurence, nabídka, trh a veřejnost. Každý podnikatel, od drobného živnostníka až po mezinárodní koncern, každodenně pracuje s těmito proměnnými. Mantinely hřiště, na kterém se firmy utkávají v konkurenčním boji, přitom neurčuje pouze neviditelná ruka trhu, ale rovněž právní systém daného státu, a právě na právní aspekty reklamy v České […]

Celý článek

Produktová strategie – 2. díl

Produktová strategie představuje způsob dosažení produktového cíle. Například rozhodnutí, zda firma bude volit strategii vlastního vývoje a technické přípravy produktů, nebo napodobí produkt úspěšnějšího konkurenta (tzv. me-too výrobek), případně zda využije licence, kooperace, společné výroby atd. Volba strategie obvykle vychází z pochopení potřeb a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, z cílů firmy a z názorů […]

Celý článek

Produktová strategie – 1. díl

V dvoudílném příspěvku si představíme hlavní prvky tvorby produktové strategie. Zaměříme se na odlišné definice produktu dle jednotlivých podnikatelských koncepcí. Klasifikujeme si produkty dle produktové hierarchie, dle doby používání, dle novosti, dle typu kupujícího. Roztřídíme si do kategorií a charakterizujeme rovněž jednotlivé typy služeb. Dále se podíváme na marketingovou strukturu produktu a na jeho životní […]

Celý článek

Firemní design

Firemní design je jedním ze základních pilířů firemního stylu neboli tzv. corporate identity. Jednotná vizuální identita společnosti, vytvořená grafickým designérem a charakterizovaná v grafickém manuálu, slouží k identifikaci společnosti a k jejímu odlišení od konkurenčních firem na trhu. Soubor vizuálních hodnot využívá daná společnosti ke komunikaci jak uvnitř, tak vně firmy. Nejčastější prvky grafického designu […]

Celý článek

Osobní značka – fakta nebo emoce?

Podstata značky jako takové, ať už firemní nebo osobní má (zjednodušeně řečeno) dvě hlavní položky – racionální (faktickou) a emocionální (vztahovou, můžeme říct i networkingovou). Faktickou složkou v případě značky osobní jsou v podstatě údaje ze životopisu – tedy dosažené vzdělání, pracovní praxe, úroveň jazykových znalostí, další průběžné vzdělávání atd. Fakta jsou „povinný základ“, se […]

Celý článek

Jak moc jsme „značkoví“?

Když se řekne značka – každému se vybaví značka firemní. Ale co zaměstnanci nebo podnikatelé – jako fyzické osoby – jsme/můžeme být také značkoví? Máme svou osobní značku a funguje nám? Kdo, kdy a proč ji vlastně používá? Osobní značka zahrnuje vědomé, cílené a koncepční budování osobní identity se zaměřením na specifické kvality, které nás […]

Celý článek

Jak vhodně formulovat reklamní cíle

Stává se Vám občas, že po zhlédnutí reklamy jen nevěřícně kroutíte hlavou a marně přemýšlíte, „co tím chtěl autor vlastně říct“? Poselství reklamního sdělení Vám zůstává utajeno a optimisticky doufáte, že alespoň tvůrce reklamního spotu znal Vám utajený význam reklamního sdělení? Nepochybně nejste jediní. Mnohé komerční reklamy bohužel nenaplňují cíle svých zadavatelů a nejsou schopné […]

Celý článek

Point Of Sale, Point Of Purchase

POS („Point Of Sale“ – místo prodeje) a POP („Point Of Purchase“ – místo nákupu) jsou běžně známé zkratky označující materiály umístěné v místě prodeje, nebo v místě, kde vzniká poptávka. POS/POP se dají klasifikovat z několika různých hledisek, jedno z nich je například to následující: Regálové POS/POP: regálové děliče a vymezovače, dekorační informační nebo […]

Celý článek