Archiv pro měsíc: Květen 2015

Dělám to, za co mi ostatní poděkují

Někde jsem četl, že své podnikání plánujeme jako analytické cvičení. Jaké trhy rostou, za jaké zboží a služby jsou zákazníci ochotni zaplatit nejvíce. Aniž si to uvědomujeme, děláme většinou to, co po nás chce někdo jiný. Myslíte si, že patříte k těm šťastným lidem, kteří opravdu dělají to, co je baví? Pak si tedy představte, […]

Celý článek

Jak efektivně hospodařit s časem

Efektivní hospodaření s časem neboli tzv. time management je jedním ze zaklínadel moderní doby. Je téměř absurdní, že v době nejprudšího rozvoje techniky a technologií, v době elektronizace, digitalizace, masových médií, sociálních sítí a dalších moderních komunikačních prostředků zoufale bojujeme s časem a snažíme se naše nabité rozvrhy vměstnat do čtyřiadvacetihodinového dne. Jakoby pracovní den […]

Celý článek

Jaké jsou podmínky pro státní podporu pro rekvalifikaci

Profesní rekvalifikace umožňuje získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání prohloubením dosavadní kvalifikace, jejím udržováním nebo obnovením. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace vychází Schvalovací komise Úřadu práce z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. […]

Celý článek

Datová schránka – komunikace s finančními úřady

Od roku 2015 došlo novelou daňových zákonů k další úpravě ustanovení § 72 odst. 4 zákona daňového řádu. Ten ukládá všem, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku (včetně jejich zástupců), povinnost komunikovat (resp. činit veškerá podání) s daňovým úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Jedná se o povinnost činit veškerá podání elektronicky, a to datovou […]

Celý článek

Systém Národní soustava kvalifikací a zkouška profesní kvalifikace

Internetový portál Národní soustava kvalifikací (NKS) zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Informuje rovněž o novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího profesního vzdělávání v ČR. NKS je systém průběžně budovaný státem a podporovaný občany i zaměstnavateli. Tento registr je využitelný jako […]

Celý článek

Pět tipů, jak získat novou práci

Přišli jste o zaměstnání, nacházíte se v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, marně rozesíláte životopisy, ohlížíte se po novém zaměstnání a přemýšlíte, co dál? Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou kromě finančních obtíží přináší i velkou stresovou zátěž a frustraci. Důležitým krokem je proto převzetí iniciativy a aktivní přístup k hledání zaměstnání. Představíme vám nyní […]

Celý článek

Příspěvek na zřízení volných pracovních míst

Podle § 113 ZOZ se jedná o společensky účelná pracovní místa. Rozumí se tím pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce […]

Celý článek