Archiv pro měsíc: Březen 2015

Jak efektivně plánovat

Navzdory rozvoji informačních technologií, jejichž úkolem je usnadňovat a zefektivňovat naši činnost, čelíme v pracovním procesu nezřídka akutní potřebě lepší organizace práce, efektivnějšímu nakládání s časem i s informacemi. Jednou z účinných technik, jak zorganizovat své plány a úkoly jsou myšlenkové mapy. Pro ty z vás, kteří nejste nadšenými kreslíři, existuje velké množství softwarů pro […]

Celý článek

Komunikační kampaň

Ve dvoudenním bloku Komunikační kampaň v kurzu Marketing pro praxi se věnujeme nejen opakování a shrnování témat probraných v lekcích marketingové komunikace, ale především si stavíme modelový plán komunikační kampaně. Posluchači pracují na svých projektech, nezřídka používají i případy z vlastní praxe, zejména pokud jsou to lidé, kteří mají zkušenost s podnikáním. Přípravu komunikační kampaně […]

Celý článek

Skončení pracovního poměru – chyby a omyly

Podle čeho může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru? Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Důležité jsou zejména skutečnosti, které s výpovědí, jako s projevem vůle zaměstnavatele, souvisejí. Bez jejich přesného vyjádření, které musí být v souladu […]

Celý článek

Základní mnemotechniky

Představme si základní kameny paměťových technik dle mistra tohoto oboru a „stvořitele“ myšlenkových map, anglického autora Tonyho Buzana. Dle tohoto předního odborníka na proces vzdělávání a učení se jsou základnímu kameny mnemotechniky představivost a asociace. Čím efektivněji je dokážete využívat (pomocí nástrojů jako jsou slova, čísla a obrazy), tím výkonnější a efektivnější bude vaše paměť […]

Celý článek

Nevyčerpaná dovolená a převod do roku 2015

Nestihli jste letos dovolenou? Nevadí, nepřijdete o ni. Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Pokud nebude zaměstnanci zaměstnavatelem určena ani do 30. 6. 2015, určí si termín dokonce sám zaměstnanec. Doba čerpání dovolené Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace […]

Celý článek