Archiv štítku: mzdové účetnictví

Maximální možný rozsah práce na dohodu

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti […]

Celý článek

Skončení pracovního poměru – chyby a omyly

Podle čeho může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru? Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Důležité jsou zejména skutečnosti, které s výpovědí, jako s projevem vůle zaměstnavatele, souvisejí. Bez jejich přesného vyjádření, které musí být v souladu […]

Celý článek

Nevyčerpaná dovolená a převod do roku 2015

Nestihli jste letos dovolenou? Nevadí, nepřijdete o ni. Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Pokud nebude zaměstnanci zaměstnavatelem určena ani do 30. 6. 2015, určí si termín dokonce sám zaměstnanec. Doba čerpání dovolené Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace […]

Celý článek

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. ledna 2015

Novela zákona o zaměstnanosti si klade za cíl v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořit uplatnění na chráněném i volném trhu práce. Umožní agenturám práce dočasné přidělování k výkonu práce, zavádí kategorie osob zdravotně znevýhodněných, snižuje administrativní zátěže zaměstnavatelů, má motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání fyzických osob s těžším zdravotním postižením. Na jaké další změny […]

Celý článek

Neplacené volno a neomluvená absence

Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění k datu 1. 1. 1993 zaujímala specifickou roli problematika placení pojistného zaměstnavatelem v souvislosti s poskytnutím pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) nebo při vykázané neomluvené absenci zaměstnance. Z obecného pohledu platilo, že v případě poskytnutí neplaceného volna se pojistné na zdravotní pojištění odvádělo, výjimky byly taxativně […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – změny od 1.1.2015

V čem spočívá významná změna u neplaceného volna a neomluvené absence? Jak se pro účel vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění posuzují příjmy z více dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Jaké jsou dopady změn v zákoně o daních z příjmů do zdravotního pojištění? V následujícím textu je souhrnně uveden přehled nejdůležitějších změn ve zdravotním […]

Celý článek