Archiv pro měsíc: Březen 2021

Podstata účetnictví

Naši milí studenti i ostatní příznivci, přinášíme pro Vás nový seriál, ve kterém se budeme zabývat účetnictvím. Provedeme Vás účetními začátky i pokročilejšími tématy účetnictví. Nejprve si vysvětlíme, co účetnictví vlastně je, kdo ho vede a jakým způsobem. Co znamená účetnictví? Účetnictví je ekonomický obraz firmy. Je to přehled toho, co firma má (majetek), kde […]

Celý článek

Poprvé – malé zamyšlení :-)

Poprvé v novodobé historii jsme se právě před rokem setkali s pojmem pandemie. Tehdy jsme věřili, že karanténa vyhlášená na 14 dní vše vyřeší. Jak jsme byli pošetilí!!! Poprvé nám někdo zakázal chodit do práce, do školy, ven, navštívit své příbuzné, známé. Poprvé nám někdo určoval, co si můžeme koupit, co zase nesmíme. Poprvé nám někdo přikazoval, […]

Celý článek

Homo homini lupus

Člověk člověku vlkem. Tohle latinské úsloví se používá v situacích, kdy se k sobě lidé chovají zle, agresivně, podrazácky, bezohledně. Nevím proč, ale vždycky mi to přišlo vůči vlkům nespravedlivé a zlé. Možná i proto, že moje jméno – Rudolf – je starogermánského původu a jeho význam je „slavný vlk“. Když se mi nedávno dostala […]

Celý článek

Dědění družstevního podílu v praxi

Otázky spojené s děděním družstevního podílu (družstevního bytu) v rámci pozůstalostního řízení. Nástin situací, které mohou nastat, a návod k jejich řešení. Na téma dědění družstevního podílu lze na internetu dohledat celou řadu více či méně podrobných článků osvětlujících tuto problematiku z pohledu zákona, nicméně jak konkrétně přechod družstevního podílu ze zůstavitele na dědice probíhá v těchto článcích nenajdeme. Přitom […]

Celý článek

Zvýšení minimální mzdy a postupy ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální mzda na částku 15 200 Kč. Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha situacích odvíjí placení pojistného zaměstnavatelem. Veškeré platby pojistného (například i doplatky do minima sražené zaměstnanci) probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnanec si sám žádné pojistné […]

Celý článek