Podstata účetnictví

Naši milí studenti i ostatní příznivci,

přinášíme pro Vás nový seriál, ve kterém se budeme zabývat účetnictvím. Provedeme Vás účetními začátky i pokročilejšími tématy účetnictví. Nejprve si vysvětlíme, co účetnictví vlastně je, kdo ho vede a jakým způsobem.

Co znamená účetnictví?

Účetnictví je ekonomický obraz firmy. Je to přehled toho, co firma má (majetek), kde na to vzala (zdroje krytí) a dále, co firma musí vynaložit (náklady), aby vydělávala (výnosy). Účetnictví tedy číselně popisuje, jak se firmě daří. Jeho cílem je zjistit hospodářský výsledek podniku.

Kdo ho vede?

 1. Účetnictví vede ten, kdo má zákonnou povinnost, např.
  • Právnické osoby (PO) se sídlem v ČR nebo zahraniční PO podnikající v ČR
  • Organizační složky státu
  • Fyzické osoby (FO) zapsané v obchodním rejstříku
  • FO ve sdružení, kde alespoň jeden ze společníků již účetnictví vede
  • FO, jejichž obrat za minulý rok přesáhl částku 25 mio Kč
  • Investiční fondy, svěřenecké fondy, fondy penzijních společností
 2. Účetnictví vede ten, kdo se dobrovolně rozhodl

Jakým způsobem se vede účetnictví?

 1. Podvojné účetnictví se zaznamenává podvojnými zápisy, tzn. vždy na dvě různé strany dvou různých účtů, a to:
  • V plném rozsahu (vede se na „trojčíslí“ účtové osnovy) – používá většina
  • Ve zkráceném rozsahu (vede se na „dvojčíslí“ účtové osnovy) – používají např. spolky, církve, nadační fondy, bytová a sociální družstva, …
 2. Jednoduché účetnictví – se zaznamenává jednoduchými zápisy v členění potřebném ke zjištění hospodářského výsledku, vedou ho např. spolky, církve, odborové organizace, pokud jejich majetek ani příjmy za minulé období nepřesáhnou 3 mio Kč a nejsou plátci DPH

Jak zjišťuje hospodářský výsledek ten, kdo nevede účetnictví?

 1. Může vést daňovou evidenci, tedy evidenci příjmů a výdajů v členění potřebném ke zjištění hospodářského výsledku
 2. Může uplatňovat výdaje procentem z příjmů; eviduje tedy pouze příjmy

Pokud firma musí nebo chce přejít z daňové evidence na účetnictví nebo obráceně, nesmí zapomenout na to, že takový přechod má daňové dopady.

Jaké účetní období si účetní jednotka zvolí?

 • Kalendářní rok – trvá od 1.1. do 31.12.
 • Hospodářský rok – trvá vždy od 1. dne kteréhokoliv měsíce po dobu 12 měsíců
 • Účetní období lze např. na začátku podnikání až o 3 měsíce prodloužit nebo naopak až o 3 měsíce zkrátit při zániku společnosti

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: