Archiv autora: Jana Čejdová

Správný čas na studium

Kdy nastává? Odpovědi jsou dvě. První skupina lidí řekne, že na studium není čas nikdy. Nejprve jsem přece malá. Poté jsem sice větší, chodím do školy, ale nebaví mě to. Pak přijde puberta a vzdělávání je až na poslední příčce životních priorit. Pak už chodím do práce, mám rodinu, děti a na takové hlouposti už […]

Celý článek

Příloha k účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrky v účetních jednotkách. Nedílnou součástí účetní závěrky je vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty také příloha k účetní závěrce, bez které by některé informace uváděné ve výkazech nemohly být správně interpretované. Její obsah upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví týkající se podnikatelů). Přílohu […]

Celý článek

Účetní výkazy

Milý začínající účtaři, dnes si budeme povídat o účetních výkazech. Dozvíte se, co obsahují, kdy a jakým způsobem se sestavují. Rozvaha Účetní výkazy provázejí firmu od jejího počátku po celou dobu její existence. Nejdůležitější je ROZVAHA. Informuje o stavových veličinách, vypovídá o majetku (aktivech) a o zdrojích jeho financování (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, obvykle […]

Celý článek

Zásady vedení účetnictví a účetní doklady

Účetnictví je otevřená kniha podniku, ze které lze snadno vyčíst, jak si firma vede a co od počátku své existence vybudovala. Sledujeme jím náklady a výnosy, z nich pak hospodářský výsledek a také sledujeme stav i pohyb majetku a závazků. Abychom toto vše z účetnictví vyčetli za celou dobu jeho vedení, je nutné zajistit, aby bylo: Správné […]

Celý článek

Podstata účetnictví

Naši milí studenti i ostatní příznivci, přinášíme pro Vás nový seriál, ve kterém se budeme zabývat účetnictvím. Provedeme Vás účetními začátky i pokročilejšími tématy účetnictví. Nejprve si vysvětlíme, co účetnictví vlastně je, kdo ho vede a jakým způsobem. Co znamená účetnictví? Účetnictví je ekonomický obraz firmy. Je to přehled toho, co firma má (majetek), kde […]

Celý článek

Poprvé – malé zamyšlení :-)

Poprvé v novodobé historii jsme se právě před rokem setkali s pojmem pandemie. Tehdy jsme věřili, že karanténa vyhlášená na 14 dní vše vyřeší. Jak jsme byli pošetilí!!! Poprvé nám někdo zakázal chodit do práce, do školy, ven, navštívit své příbuzné, známé. Poprvé nám někdo určoval, co si můžeme koupit, co zase nesmíme. Poprvé nám někdo přikazoval, […]

Celý článek