Archiv rubriky: Personalistika

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění na přelomu let 2021/2022

V rámci rozhodného období kalendářního měsíce rozhoduje z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na délku trvání dohody o pracovní činnosti, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší. Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na […]

Celý článek

Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění se vyskytují situace, ve kterých musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení zaměstnance apod. V konečném důsledku pak pouze na základě těchto dokumentů může zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného v souladu se zákonem, proto je kontrolními orgány zdravotních pojišťoven jejich předložení odůvodněně vyžadováno. Vzory jednotlivých dokumentů, uvedené […]

Celý článek

Pracovní motivace

Dokázat motivovat své zaměstnance k tomu, aby pracovali co nejlépe, je snem všech manažerů. Ale pochopit, jak pracovní motivace „funguje“ a rozpoznat, co na kterého konkrétního člověka „platí“, je zapeklitý oříšek. Každý z nás máme jiné hodnoty a jiné priority. Co jednoho z nás potěší, může druhému být lhostejné a naopak. Zkoumání motivace a popisu pracovní motivace […]

Celý článek

Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění

Situacím, kdy je zaměstnanec delší dobu nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé věnovat ve zdravotním pojištění vždy zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti. Nejčastějším důvodem (dlouhodobé) nepřítomnosti zaměstnance v práci bývá nemoc jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce. Dalšími důvody pak mohou být například neplacené […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – kdy zaměstnavatel neplatí za zaměstnance pojistné

Zdravotní pojišťovny kladou primární důraz na řádné placení pojistného, neboť v rámci výkonu své úřední a kontrolní činnosti musejí získat potřebné zdroje proto, aby mohly být prostřednictvím výdajové stránky systému řádně placeny hrazené služby vykázané smluvními poskytovateli. Je však také pravdou, že i přes zřejmou snahu zákonodárce „zpojistnit“ co největší rozsah příjmů nalezneme i ve zdravotním […]

Celý článek

Dohody a zdravotní pojištění – základní zásady s příklady

V současné době je v podstatě jedinou přetrvávající návazností zdravotního pojištění na nemocenské pojištění výše částek, rozhodných pro účast na zdravotním pojištění u obou typů dohod. V roce 2021 zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká (osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem), pokud u jednoho zaměstnavatele příjem: u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč – dále jen […]

Celý článek

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatelé velmi často poskytují zaměstnancům tzv. zaměstnanecké benefity. Za splnění určitých podmínek mohou být tyto benefity na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů. Odborný rozvoj zaměstnance Zaměstnanci mají povinnost se vzdělávat a zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na školení. Zaměstnanec může svoji kvalifikaci prohlubovat, zvyšovat nebo se rekvalifikovat. Aby se zaměstnanci hodnota školení nedodaňovala […]

Celý článek

Zaměstnání malého rozsahu v souvislostech zdravotního pojištění

Při posuzování účasti na nemocenském a zdravotním pojištění hraje v roce 2021 v určitých situacích zásadní roli nová „rozhodná částka“ 3 500 Kč. Tato částka vychází z hodnoty tzv. průměrné mzdy pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč, pomocně ve spojení se Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. V nemocenském a důchodovém pojištění je tato hodnota […]

Celý článek

Homo homini lupus

Člověk člověku vlkem. Tohle latinské úsloví se používá v situacích, kdy se k sobě lidé chovají zle, agresivně, podrazácky, bezohledně. Nevím proč, ale vždycky mi to přišlo vůči vlkům nespravedlivé a zlé. Možná i proto, že moje jméno – Rudolf – je starogermánského původu a jeho význam je „slavný vlk“. Když se mi nedávno dostala […]

Celý článek

Zvýšení minimální mzdy a postupy ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila minimální mzda na částku 15 200 Kč. Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha situacích odvíjí placení pojistného zaměstnavatelem. Veškeré platby pojistného (například i doplatky do minima sražené zaměstnanci) probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnanec si sám žádné pojistné […]

Celý článek