Archiv pro měsíc: Duben 2016

Rétorika aneb tradiční řečnické umění

Rétorika neboli řečnické umění je naukou pojednávající o verbálním projevu. Zahrnuje techniku správného přednesu a to jak verbální, tak i neverbální komunikační prostředky. Jedná se o dovednost rozšířenou již ve starověku, především v antickém Řecku a Římě. Ve středověku patřila rétorika společně s gramatikou a dialektikou mezi tři původní svobodná umění, kterým se věnovali učenci […]

Celý článek

Koučink – cesta k osobnímu rozvoji

Kouč, koučink, koučovat, příp. prokoučovat ….. Asi každý se s těmito slovy již setkal. V poslední době se tato slova stala součástí každodenní reality. Co přesně znamenají nám v krátkém rozhovoru vysvětlila akreditovaná profesionální koučka Mgr. Alena Ptáčková. Můžete nám stručně vysvětlit, co slova kouč a kounčink znamenají? V angličtině znamená slovo „coach“ učitele, vychovatele. Původně bylo slovo coach = […]

Celý článek

BOZP – značky značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP (§6 zákona č. 309/2006 Sb.). Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na […]

Celý článek

Škola hrou aneb jak ovládnout cizí jazyk

Studium cizího jazyka nemusí být jen dřina, ale můžete si při něm užít i spoustu zábavy. V přiložené myšlenkové mapě najdete několik inspirací, jak staré dobré heslo Jana Amose Komenského, učitele národů, použít i na studium cizího jazyka – aneb „Škola hrou“. Chcete-li se opravdu dobře naučit cizí jazyk, je dobré kromě studia gramatiky a […]

Celý článek