Archiv pro měsíc: Květen 2021

Dohody a zdravotní pojištění – základní zásady s příklady

V současné době je v podstatě jedinou přetrvávající návazností zdravotního pojištění na nemocenské pojištění výše částek, rozhodných pro účast na zdravotním pojištění u obou typů dohod. V roce 2021 zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká (osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem), pokud u jednoho zaměstnavatele příjem: u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč – dále jen […]

Celý článek

Zásady vedení účetnictví a účetní doklady

Účetnictví je otevřená kniha podniku, ze které lze snadno vyčíst, jak si firma vede a co od počátku své existence vybudovala. Sledujeme jím náklady a výnosy, z nich pak hospodářský výsledek a také sledujeme stav i pohyb majetku a závazků. Abychom toto vše z účetnictví vyčetli za celou dobu jeho vedení, je nutné zajistit, aby bylo: Správné […]

Celý článek

Odmítnutí dědictví a další možné způsoby, jak nedědit

Odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví a zřeknutí se dědického práva – tři zákonné instituty, které potenciálnímu dědici zemřelého umožňují nedědit, byť mu dědické právo svědčí. Zda má dědic, který nechce dědictví přijmout, učinit prohlášení o jeho odmítnutí, vzdát se ho či se ho zříci, závisí na důvodech, které ho k rozhodnutí nedědit vedou, a také na skutečnosti, zda […]

Celý článek

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatelé velmi často poskytují zaměstnancům tzv. zaměstnanecké benefity. Za splnění určitých podmínek mohou být tyto benefity na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů. Odborný rozvoj zaměstnance Zaměstnanci mají povinnost se vzdělávat a zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na školení. Zaměstnanec může svoji kvalifikaci prohlubovat, zvyšovat nebo se rekvalifikovat. Aby se zaměstnanci hodnota školení nedodaňovala […]

Celý článek