Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatelé velmi často poskytují zaměstnancům tzv. zaměstnanecké benefity. Za splnění určitých podmínek mohou být tyto benefity na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů.

Odborný rozvoj zaměstnance

Zaměstnanci mají povinnost se vzdělávat a zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na školení. Zaměstnanec může svoji kvalifikaci prohlubovat, zvyšovat nebo se rekvalifikovat. Aby se zaměstnanci hodnota školení nedodaňovala ve mzdě, musí se jednat o poskytnutí nepeněžního plnění. U zaměstnavatele jsou výdaje na odborný rozvoj poskytnuté zaměstnanci v nepeněžní formě daňovým nákladem, pokud souvisí s jeho předmětem činnosti.

Stravování

Velice rozšířené je poskytování stravenek. Pro zaměstnance se jedná o příjemný benefit zejména z toho důvodu, že celá hodnota stravenky, kterou obdrží od zaměstnavatele, je osvobozena od daně z příjmů. U zaměstnavatele se do daňových nákladů uplatní 55 % hodnoty stravenky. Často tedy dochází k tomu, že zaměstnavatel hradí zaměstnanci 55 % hodnoty stravenky a 45 % hodnoty stravenky hradí zaměstnanec.

Od roku 2021 se zavedl tzv. stravenkový paušál. Jedná se o peněžní příspěvek na stravování. Aby nedocházelo ke zneužívání tohoto peněžního příspěvku, osvobozuje se u zaměstnance v roce 2021 peněžní příspěvek do částky 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout peněžní příspěvek ve vyšší částce, ale hodnotu nad 75,60 Kč dodaní zaměstnanci ve mzdě vč. odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

U zaměstnavatele se jedná o daňový náklad při poskytnutí peněžního příspěvku na stravování v jakékoli výši (není zde žádný limit), pokud zaměstnanec odpracuje během směny alespoň 3 hodiny.

Příspěvky na kulturu, sport a rekreaci

Zaměstnavatelé velice často poskytují příspěvky na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. Např. poukazy na nákup vitaminů, zdravotní obuvi atd.

Zaměstnavatel může poskytnout také vstupenky na kulturní pořady, koncerty, permanentky do sportovních zařízení, masáže ve zdravotnickém, tělovýchovném či sportovním zařízení atd.

Osvobozen je vždy příspěvek v nepeněžní formě. Příspěvky na sport, kulturu a pořízení zdravotnického zboží mohou být poskytnuty v jakékoliv výši. Pouze příspěvek na rekreaci je osvobozen do částky 20 000 Kč za kalendářní rok. U zaměstnavatele se jedná vždy o náklad daňově neuznatelný.

Dary zaměstnancům

Dary zaměstnancům, ale pouze v nepeněžní formě, jsou osvobozeny do částky 2 000 Kč ročně. Navíc musí být poskytnuty na účely vyjmenované v § 14 Vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb (např. životní výročí 50 let a každých dalších 5 let). Finanční dary nebo dary na jiné účely, než uvádí vyhláška, se zaměstnanci dodaní ve mzdě vč. odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad.

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění

Velice rozšířený benefit osvobozený u zaměstnance do částky 50 000 Kč ročně (penzijní připojištění a životní pojištění se sčítá). I pro zaměstnavatele jsou tyto příspěvky z daňového hlediska zajímavé, jelikož se zahrnují do daňově uznatelných nákladů.

Půjčky zaměstnancům

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout bezúročnou půjčku. V tomto případě zaměstnanec získává majetkový prospěch v hodnotě úroku, který nemusí zaplatit. Tento majetkový prospěch je osvobozen až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč. Pokud tedy zaměstnavatel poskytne půjčku vyšší než 300 000 Kč, zdaňuje se u zaměstnance obvyklý úrok, který by platil např. bance. Zaměstnavatel najde u peněžního ústavu půjčku, která se nejvíce přibližuje té, kterou poskytl zaměstnanci, a takto zjištěný úrok použije k dodanění při výpočtu mzdy.

Ačkoli se může v praxi zdát škála poskytovaných benefitů poměrně široká, zaměstnavatelé hlídají splnění podmínek zákona o daních z příjmů a v převážné většině poskytují jen ty benefity, které jsou u zaměstnanců od daně osvobozeny.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: