Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Osobní značka – fakta nebo emoce?

Podstata značky jako takové, ať už firemní nebo osobní má (zjednodušeně řečeno) dvě hlavní položky – racionální (faktickou) a emocionální (vztahovou, můžeme říct i networkingovou). Faktickou složkou v případě značky osobní jsou v podstatě údaje ze životopisu – tedy dosažené vzdělání, pracovní praxe, úroveň jazykových znalostí, další průběžné vzdělávání atd. Fakta jsou „povinný základ“, se […]

Celý článek

Chráněné pracovní místo

Jaké pracovní podmínky musí splňovat chráněné pracovní místo? Společně si je upřesníme. Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, která se uzavírá na dobu 3 let. Místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Dohoda musí obsahovat popis pracovní činnosti, pracoviště a jeho umístění, pracovní […]

Celý článek

Jak se vyhnout manipulaci

Manipulativní chování nepřímo sleduje vlastní prospěch, respektive slouží k prosazení vlastních zájmů na úkor druhých. Jeho cílem není kompromis nebo vzájemná spolupráce, ale jednostranné vítězství. Manipulátor se obvykle snaží dostat druhého do takového vnitřního rozpoložení, v němž podlehne jeho manipulaci. Apeluje například na morální hodnoty a slušnost druhého, vyvolává u něho pocit viny, úzkosti nebo […]

Celý článek

Práce, která mě baví

Nedávný průzkum agentury IPSOS, přední společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice, odhalil, že skoro dvě třetiny lidí by neváhaly kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění okamžitě změnit pozici nebo dokonce i pracovní obor. Analýzu si objednala Národní soustava kvalifikace (NSK), která je veřejně přístupným registrem všech profesních kvalifikací potvrzených, rozlišovaných a uznávaných na […]

Celý článek

Jak správně delegovat

Delegování je nutností manažerské práce. Delegování není jednoduché, avšak je možné se ho naučit. Přinášíme vám pár základních rad. Pokud se rozhodneme delegovat úkoly, je vhodné projednat je s osobou, na níž přenášíme jejich plnění vždy osobně. Pokud se rozhodneme, úkol nebo práci svěřit někomu jinému, než sami sobě, musíme vybrané osobě důvěřovat, že bude schopen úkol […]

Celý článek