Chráněné pracovní místo

Jaké pracovní podmínky musí splňovat chráněné pracovní místo? Společně si je upřesníme.

  • Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, která se uzavírá na dobu 3 let.
  • Místo musí být obsazeno po dobu 3 let.
  • Dohoda musí obsahovat popis pracovní činnosti, pracoviště a jeho umístění, pracovní podmínky.

Příspěvek na chráněné pracovní místo

  • Umožňuje hmotně stimulovat zaměstnavatele vytvářejícího nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti obsahuje podmínky pro uzavření dohody o vytvoření chráněného pracovního místa a maximální výši příspěvku na jeho vytvoření.
  • Konkrétní výše příspěvku je uvedena v dohodě.
  • Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa je možno na základě dohody poskytnout i osobě se zdravotním postižením, která začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tím se umožní její uplatnění na trhu práce.
  • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek 201 432 Kč (dříve 196 976 Kč) a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek 302 148 Kč (dříve 295 464 Kč) průměrné mzdy (25 179 Kč) v NH.
  • Zřizuje–li zaměstnavatel na základě dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může být příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa činit maximálně desetinásobek 251 790 Kč (dříve 246 222 Kč) a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek 352 506 Kč (dříve 344 708 Kč) průměrné mzdy v NH (§ 75 odstavec 4 ZOZ).

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *