Archiv autora: Libuše Pirklová

BOZP – značky značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP (§6 zákona č. 309/2006 Sb.). Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na […]

Celý článek

Co znamená nové pojetí BOZP?

V osmdesátých letech minulého století Evropská unie přehodnotila svůj přístup k BOZP a vytvořila novou filozofii. Co si pod tím představit? Jednalo se zejména o zrušení dosavadních předpisů a vydáním Směrnice Rady č. 89/391/EHS, o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tato směrnice se stala nejen základem pro vytvoření legislativního […]

Celý článek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří již historicky k základním pracovním podmínkám, u nichž je z důvodu ochrany namístě dodržovat základní pravidla, která se řídí právem ve smlouvách a vnitřních předpisech. Důležitá je jedna základní věc, kterou by si měli zaměstnavatelé uvědomit, že péče v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se […]

Celý článek

Udělat čáru za minulostí – přemýšlet od nuly

Hluboko uvnitř člověka přebývají dřímající schopnosti: schopnosti tak úžasné, že se mu nikdy ani nesnilo, že by je mohl mít, síly, které by změnily jeho život, kdyby je probudil a aktivoval – přemýšlení od nuly. K udržení maximální flexibility můžete dnes a po celý zbytek vaší kariéry používat jistý myšlenkový prostředek. Je to jedna z nejlepších […]

Celý článek

Chráněné pracovní místo

Jaké pracovní podmínky musí splňovat chráněné pracovní místo? Společně si je upřesníme. Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, která se uzavírá na dobu 3 let. Místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Dohoda musí obsahovat popis pracovní činnosti, pracoviště a jeho umístění, pracovní […]

Celý článek

Jak správně delegovat

Delegování je nutností manažerské práce. Delegování není jednoduché, avšak je možné se ho naučit. Přinášíme vám pár základních rad. Pokud se rozhodneme delegovat úkoly, je vhodné projednat je s osobou, na níž přenášíme jejich plnění vždy osobně. Pokud se rozhodneme, úkol nebo práci svěřit někomu jinému, než sami sobě, musíme vybrané osobě důvěřovat, že bude schopen úkol […]

Celý článek

SWOT – analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý kdo chce podnikat a nebo vede firmu musí plánovat budoucnost. Vést znamená představovat si, navrhovat a uskutečňovat pohyb svůj a zaměstnanců. Poměřujeme se tím, čím se můžeme stát v budoucnosti. I hodnota podniku se posuzuje podle jeho budoucího výkonu. Jsme tím, čím budeme. Mohu se vrátit do historie jak se mění praktický podnikový postoj […]

Celý článek

Periodická zdravotní prohlídka a její úhrada

Na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb chodí zaměstnanci na pravidelné periodické zdravotní prohlídky. Lékař posílá zaměstnance na další vyšetření v rámci této prohlídky – ušní, rentgen plic atd. Za tato vyšetření jsou požadovány úhrady ve výši cca 500,- Kč za zaměstnance. Mají na tyto úhrady nárok, když se jedná o součást sledování vývoje zdravotního […]

Celý článek

Jak bojovat se stresem?

Stres je fenoménem dnešní doby, neznám nikoho, kdo by se s ním někdy nesetkal na vlastní kůži. V dnešní době se stresujeme i kvůli maličkostem. Jak se ale dá proti stresu bojovat? Asi začnu tím, že stres není vždy jen špatný. Já se musím přiznat, že mně osobně v některých situacích dokonce pomohl. Když nás něco ohrožuje, […]

Celý článek

Základní manažerské přístupy k podnikání

Co je potřeba pro úspěšné podnikání? Pro úspěšné podnikání je nezbytné, aby podnikatel / manažer měl: cílovou představu o účelu a základních podmínkách realizace uvažované podnikatelské příležitosti. Kromě realistického odhadu očekávané ziskovosti a nezbytných nákladů v čase jde obvykle o podmínky realizace z hlediska právních, ekologických a dalších norem a omezení pro podnikatelskou činnost ve věcné oblasti a teritoriu zájmu, motivaci podnikatelskou příležitost […]

Celý článek