Periodická zdravotní prohlídka a její úhrada

Na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb chodí zaměstnanci na pravidelné periodické zdravotní prohlídky. Lékař posílá zaměstnance na další vyšetření v rámci této prohlídky – ušní, rentgen plic atd. Za tato vyšetření jsou požadovány úhrady ve výši cca 500,- Kč za zaměstnance. Mají na tyto úhrady nárok, když se jedná o součást sledování vývoje zdravotního stavu při lékařské preventivní prohlídce?

Podle ustanovení § 58 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Zákon o specifických zdravotních službách stanovil de facto nově povinnost plné úhrady pracovnělékařských služeb zaměstnavateli s odůvodněním, že v současné době je povinnost hradit náklady související se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uložena zaměstnavateli zákoníkem práce a zákonem o ochraně veřejného zdraví. Do doby přijetí tohoto zákona byla nejednotně hrazena klinická část, tedy náklady související s prováděním preventivních pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Část těchto nákladů byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění a část hradil zaměstnavatel. Úhrada je dovozována podle čl. 12 Úmluvy o závodních zdravotních službách.

Na druhé straně je však třeba objektivně přiznat, že zákon ani vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče již nestanoví bližší podrobnosti ohledně ceny těchto prohlídek. Zaměstnavatelé to obecně považují za velký nedostatek právní úpravy, protože ceny prohlídek se u jednotlivých poskytovatelů pracovnělékařských prohlídek diametrálně liší. Uváděná částka je podle mého názoru obecně přijatelným minimem, neboť znám i případy, kdy se u práce v riziku cena prohlídky „vyšplhá“ do tisíců korun.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *