Změna profese – nová příležitost

V dnešní době lidé mění pracovní obor častěji než kdykoli dříve v minulosti. Dávno pryč jsou doby, kdy se člověk v mládí vyučil například účetním nebo pokladním a tuto profesi poté vykonával po celý zbytek svého života. Minulostí jsou naštěstí i léta, kdy nám vládnoucí režim určoval, kde smíme či naopak musíme pracovat.

Moderní člověk má právo, a tedy i zodpovědnost, za vlastní kariérní růst. Tradiční odvětví vlivem vývoje technologií, ekonomiky i situace na trhu zanikají a rodí se odvětví nová. Může se stát, že náš stávající obor již nenabízí nové příležitosti k uplatnění. Nebo nás přestane bavit naše práce, která již nepřináší nové poznatky a impulsy. V takovém okamžiku nastal ten pravý čas pro kariérní změnu.

Příležitost nikoli prohra

 • V první řadě si musíte uvědomit, že kariérní změna není životní prohrou, ale naopak novou příležitostí.
 • Otevírá se vám tak zcela nové možnosti uplatnění na trhu práce.
 • Můžete se naučit novým znalostem a dovednostem, seznámit se s novými lidmi, změnit každodenní pracovní návyky.

Plánujte dopředu

 • Pokud jste se rozhodli nasměrovat vaši kariéru novým směrem je důležité se na novou profesi důkladně připravit, abyste v novém odvětví uspěli.
 • Změnu profese či pracovního oboru je vhodné plánovat dopředu.
 • Důvodem by neměla být pouze pracovní nespokojenost.
 • Své rozhodnutí založte na znalosti pracovního trhu a vývoji pracovních příležitostí.
 • Buďte si vědomi také svých kvalifikačních a osobnostních předpokladů, zájmů a dovedností.
 • Získejte podporu své rodiny a přítel.

Vzdělávejte se

 • Před kariérní změnou je vhodné získat co nejvíce informací o vybraném oboru.
 • Konzultujte svoji situaci s odborníky, např. personalisty.
 • Zkušenosti lze získat brigádou, dobrovolnictvím, sledováním televizních dokumentů a rozhovorů, návštěvou konferencí, čtením knih a odborných časopisů.
 • Vhodné je rovněž průběžné vzdělávání, ať již v rekvalifikačních kurzech, večerních kurzech nebo dálkových studijních programech univerzit.

Vytvořte si finanční rezervu

 • Pokud kariérní změnu plánujete dopředu, vytvořte si dostatečné finanční rezervy, které vám pomohou překlenout možný výpadek příjmů.
 • Možností je rovněž najít si nějakou časově nenáročnou pozici ve stávajícím oboru, která vám vytvoří finanční rezervu, a současně pracovat na začátečnické pozici, tedy hůře placené, v nové vysněné profesi.

Buďte odolní vůči stresu

 • Připravte se i na vyšší stresovou zátěž spojenou se změnou profese.
 • Naučte se redukovat stres, např. nějakou vhodnou fyzickou aktivitou.
 • V tomto období bude důležitá, především psychická, podpora vaší rodiny a přátel.

Využijte přechodových pozic

 • Hledejte možnosti, jak spojit starý obor s novým a využijte přechodových pozic.
 • Pracujete-li např. ve zdravotnictví a plánujete přejít do administrativního oboru, sežeňte si nejprve administrativní pozici v nemocnici a oblast zdravotnictví opouštějte postupně.
 • Pracovník v IT oddělení, který touží přejít např. do automobilového průmyslu, se nejprve nechá zaměstnat v IT oddělení nějaké automobilové firmy a později se uchází o pracovní pozici v jiném oddělení.

Nebojte se chybovat

 • Nezapomeňte, že „chybami se člověk učí“ a „učený z nebe nespadl“.
 • Nebojte se proto chybovat.
 • I při cestách, které skončí jako slepé, se můžeme mnoho užitečného naučit.
 • Důležité je převzít svůj život a svůj profesní rozvoj do vlastních rukou.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *