Archiv rubriky: Účetnictví

Živnost a nájem z hlediska DPH

Většina daňových subjektů má povědomí o tom, kdy vzniká povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Firmy i OSVČ si hlídají obrat 1 mil. Kč, protože po jeho překročení se stávají plátci DPH. Obrat je potřeba hlídat každý měsíc, protože se nepočítá za kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Přihláška k registraci se poté […]

Celý článek

Kdy vzniklo podvojné účetnictví

Víte, jak dlouho existuje podvojné účetnictví? V Evropě jeho počátky spadají do 13. a 14. století. Teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli v Itálii už roku 1494. Nezávisle na tom vzniklo také podvojné účetnictví v Číně a Koreji v 16. století. Princip účetnictví tedy existuje velice dlouho a je platný v celém současném světě. Je to […]

Celý článek

DPH se týká i neplátců

V souvislosti s daní z přidané hodnoty si většinou představíme typického plátce, který při prodeji zboží a služeb účtuje DPH, a to potom odvádí finančnímu úřadu. V zákoně o DPH jsou ale i situace, kdy se daní z přidané hodnoty musí zabývat i neplátci. Identifikované osoby Osoby, které nepřekročili obrat pro povinnou registraci k DPH, jsou neplátci. Ale pokud uskutečňují zahraniční […]

Celý článek

Účetní výkazy

Milý začínající účtaři, dnes si budeme povídat o účetních výkazech. Dozvíte se, co obsahují, kdy a jakým způsobem se sestavují. Rozvaha Účetní výkazy provázejí firmu od jejího počátku po celou dobu její existence. Nejdůležitější je ROZVAHA. Informuje o stavových veličinách, vypovídá o majetku (aktivech) a o zdrojích jeho financování (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, obvykle […]

Celý článek

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob – 2. část

V předchozím článku jsme si nastínili, jaké podmínky musíme splnit, abychom měli příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů. Nyní si vysvětlíme, jaké vznikají povinnosti, pokud podmínky pro osvobození nesplníme. Při prodeji nemovitosti, pokud není příjem z prodeje od daně osvobozen, je potřeba tento příjem uvést do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a daňové přiznání podat ve […]

Celý článek

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob – 1. část

Většina z nás se v životě potýkala nebo bude potýkat s prodejem nemovitosti a bude řešit, jak je to se zdaněním. V následujících článcích si vysvětlíme, kdy prodej nemovitosti bude od daně z příjmů osvobozen, a kdy bude potřeba příjem zdanit. Osvobození příjmu z prodeje nemovitosti 1) Bydliště déle než 2 roky Příjem z prodeje bytu a rodinného domu vč. souvisejícího […]

Celý článek

Dohody a zdravotní pojištění – základní zásady s příklady

V současné době je v podstatě jedinou přetrvávající návazností zdravotního pojištění na nemocenské pojištění výše částek, rozhodných pro účast na zdravotním pojištění u obou typů dohod. V roce 2021 zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká (osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem), pokud u jednoho zaměstnavatele příjem: u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč – dále jen […]

Celý článek

Zásady vedení účetnictví a účetní doklady

Účetnictví je otevřená kniha podniku, ze které lze snadno vyčíst, jak si firma vede a co od počátku své existence vybudovala. Sledujeme jím náklady a výnosy, z nich pak hospodářský výsledek a také sledujeme stav i pohyb majetku a závazků. Abychom toto vše z účetnictví vyčetli za celou dobu jeho vedení, je nutné zajistit, aby bylo: Správné […]

Celý článek

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnavatelé velmi často poskytují zaměstnancům tzv. zaměstnanecké benefity. Za splnění určitých podmínek mohou být tyto benefity na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů. Odborný rozvoj zaměstnance Zaměstnanci mají povinnost se vzdělávat a zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na školení. Zaměstnanec může svoji kvalifikaci prohlubovat, zvyšovat nebo se rekvalifikovat. Aby se zaměstnanci hodnota školení nedodaňovala […]

Celý článek

Splatnost daně z příjmů a co dělat v případě, že nemáme finanční prostředky na úhradu daně

Daňovým poplatníkům vzniká povinnost nejen podávat daňová přiznání, ale také vypočtenou daň zaplatit. V tomto článku si uvedeme, jaké jsou termíny pro splatnost daně z příjmů, a jaké máme možnosti v případě, že nemáme dostatek finančních prostředků daň uhradit. Termínů pro podání přiznání k dani z příjmů, ať už fyzických, tak i právnických osob, a s tím související splatnost daně, je […]

Celý článek