Archiv rubriky: Účetnictví

Příloha k účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrky v účetních jednotkách. Nedílnou součástí účetní závěrky je vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty také příloha k účetní závěrce, bez které by některé informace uváděné ve výkazech nemohly být správně interpretované. Její obsah upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví týkající se podnikatelů). Přílohu […]

Celý článek

Vánoční dárky a jejich zdanění

Blíží se Vánoce a s nimi i předávání dárků. Běžně nás ani nenapadne v tento čas řešit nějaké daně, ale v určitých případech musí obdarovaný svůj dárek zdanit. Dary v příbuzenstvu Dary neboli bezúplatné příjmy jsou řešeny v § 10 zákona o daních z příjmů. Zákon osvobozuje dary mezi příbuznými. Zde ale pozor, nejsou osvobozeny dary od všech příbuzných. […]

Celý článek

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby mají z hlediska zákona o daních z příjmů nepříjemnou povinnost, a to oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 000 000 Kč. § 38v zákona o daních z příjmů uvádí, že fyzické osoby, které mají příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. […]

Celý článek

Účtový rozvrh jako vizitka účtárny

Věřili byste, že je možné udělat si představu o úrovni účetnictví ve firmě podle účtového rozvrhu? Ano, je tomu opravdu tak. Mnoho nám prozradí například logika názvů a čísel účtů, grafická úprava textu, pravopis. Pojďme se nyní na některá z těchto kritérií podívat podrobněji. Jednotná úprava Účty v účetním rozvrhu by měly mít stejnou vizuální úpravu […]

Celý článek

Účetnictví je tvůrčí proces

Jak jistě víte, existuje mnoho předpisů pro účetnictví: účetní standardy, vyhlášky a dokonce i zákon o účetnictví. Toto vše musíme my účetní znát a dodržovat. Ale světe, div se! I v rámci těchto předpisů nám zůstává prostor pro „tvůrčí činnost“, která může být zajímavá. Je k tomu ovšem potřeba znát velice dobře předpisy a zároveň vědět, co […]

Celý článek

Živnost a nájem z hlediska DPH

Většina daňových subjektů má povědomí o tom, kdy vzniká povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Firmy i OSVČ si hlídají obrat 1 mil. Kč, protože po jeho překročení se stávají plátci DPH. Obrat je potřeba hlídat každý měsíc, protože se nepočítá za kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Přihláška k registraci se poté […]

Celý článek

Kdy vzniklo podvojné účetnictví

Víte, jak dlouho existuje podvojné účetnictví? V Evropě jeho počátky spadají do 13. a 14. století. Teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli v Itálii už roku 1494. Nezávisle na tom vzniklo také podvojné účetnictví v Číně a Koreji v 16. století. Princip účetnictví tedy existuje velice dlouho a je platný v celém současném světě. Je to […]

Celý článek

DPH se týká i neplátců

V souvislosti s daní z přidané hodnoty si většinou představíme typického plátce, který při prodeji zboží a služeb účtuje DPH, a to potom odvádí finančnímu úřadu. V zákoně o DPH jsou ale i situace, kdy se daní z přidané hodnoty musí zabývat i neplátci. Identifikované osoby Osoby, které nepřekročili obrat pro povinnou registraci k DPH, jsou neplátci. Ale pokud uskutečňují zahraniční […]

Celý článek

Účetní výkazy

Milý začínající účtaři, dnes si budeme povídat o účetních výkazech. Dozvíte se, co obsahují, kdy a jakým způsobem se sestavují. Rozvaha Účetní výkazy provázejí firmu od jejího počátku po celou dobu její existence. Nejdůležitější je ROZVAHA. Informuje o stavových veličinách, vypovídá o majetku (aktivech) a o zdrojích jeho financování (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, obvykle […]

Celý článek

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob – 2. část

V předchozím článku jsme si nastínili, jaké podmínky musíme splnit, abychom měli příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů. Nyní si vysvětlíme, jaké vznikají povinnosti, pokud podmínky pro osvobození nesplníme. Při prodeji nemovitosti, pokud není příjem z prodeje od daně osvobozen, je potřeba tento příjem uvést do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a daňové přiznání podat ve […]

Celý článek