Archiv pro měsíc: Listopad 2021

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby mají z hlediska zákona o daních z příjmů nepříjemnou povinnost, a to oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 000 000 Kč. § 38v zákona o daních z příjmů uvádí, že fyzické osoby, které mají příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. […]

Celý článek

Účtový rozvrh jako vizitka účtárny

Věřili byste, že je možné udělat si představu o úrovni účetnictví ve firmě podle účtového rozvrhu? Ano, je tomu opravdu tak. Mnoho nám prozradí například logika názvů a čísel účtů, grafická úprava textu, pravopis. Pojďme se nyní na některá z těchto kritérií podívat podrobněji. Jednotná úprava Účty v účetním rozvrhu by měly mít stejnou vizuální úpravu […]

Celý článek

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění na přelomu let 2021/2022

V rámci rozhodného období kalendářního měsíce rozhoduje z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na délku trvání dohody o pracovní činnosti, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší. Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na […]

Celý článek

Účetnictví je tvůrčí proces

Jak jistě víte, existuje mnoho předpisů pro účetnictví: účetní standardy, vyhlášky a dokonce i zákon o účetnictví. Toto vše musíme my účetní znát a dodržovat. Ale světe, div se! I v rámci těchto předpisů nám zůstává prostor pro „tvůrčí činnost“, která může být zajímavá. Je k tomu ovšem potřeba znát velice dobře předpisy a zároveň vědět, co […]

Celý článek