Archiv pro měsíc: Červenec 2014

Nástup účetní do nového zaměstnání – 1. díl

Nástup do nového zaměstnání není jednoduchý, a zvláště ne v účtárně. Účetnictví je sice upraveno mnoha předpisy, ale každá firma je jiná a má svoje specifika. Je nutné získat orientaci v mnoha ohledech a lze považovat za štěstí, když se objeví člověk, který se vám bude věnovat a usnadní vám první kroky v nové firmě. Optimální je, když se […]

Celý článek

Znáte 3 základní strategie vyjednávání?

Vyjednáváním rozumíme snahu o dosažení dohody na věci společného zájmu. Na základě výměny informací, docházíme k rozhodnutí. Podle toho, jakým způsobem partneři při vyjednávání postupují při vzájemném přibližování svých pozic, rozlišujeme tři základní styly ve vyjednávání. 1) TVRDÉ POZIČNÍ VYJEDNÁVÁNÍ: vyjednávání, jehož cílem je výhra charakteristický je tvrdý přístup k jednání trvání na své pozici, použití nátlaku, požadavek […]

Celý článek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

V inzerátech nabízejících práci se v poslední době můžete setkat s požadavkem na znalosti cizích jazyků vyjádřeným jakýmsi kódem, např. B1. Co to znamená a jakou úroveň si tedy máme pod B1 představit? Rada Evropy má snahu vytvářet jednotné hodnocení výsledků dosažených ve vzdělávání. V oblasti cizích jazyků zavedla Společný evropský referenční rámec pro jazyky, […]

Celý článek

Prokletí moderní doby – prokrastinace

Pojem prokrastinace pochází z latinského slovo procrastintus, které naznačuje odložení něčeho na zítra. Pokrastinace tak znamená silnou a chronickou tendenci odkládat plnění úkolů a povinností, zejména těch náročných (časově, psychicky nebo myšlenkově) na pozdější dobu. Jedná se o velice negativní rys a vážnou překážku vaší pracovní efektivity, i životní aktivity obecně. Co způsobuje prokrastinace stres, […]

Celý článek