Archiv štítku: time management

Jak efektivně sestavit harmonogram

Jádrem fáze plánování při řízení projektu je bezesporu sestavování harmonogramu. Pokud jej správně navrhneme, dostáváme se ke klíčové informaci o celkové délce trvání projektu. Harmonogram také slouží jako metrika postupu prací s ohledem na jednotlivé činnosti a doručované výstupy. Na co si při jeho sestavování dát pozor? Nezačínejte od požadovaného termínu dokončení Většina projektů má určený […]

Celý článek

Jak efektivně hospodařit s časem

Efektivní hospodaření s časem neboli tzv. time management je jedním ze zaklínadel moderní doby. Je téměř absurdní, že v době nejprudšího rozvoje techniky a technologií, v době elektronizace, digitalizace, masových médií, sociálních sítí a dalších moderních komunikačních prostředků zoufale bojujeme s časem a snažíme se naše nabité rozvrhy vměstnat do čtyřiadvacetihodinového dne. Jakoby pracovní den […]

Celý článek

Jak efektivně plánovat

Navzdory rozvoji informačních technologií, jejichž úkolem je usnadňovat a zefektivňovat naši činnost, čelíme v pracovním procesu nezřídka akutní potřebě lepší organizace práce, efektivnějšímu nakládání s časem i s informacemi. Jednou z účinných technik, jak zorganizovat své plány a úkoly jsou myšlenkové mapy. Pro ty z vás, kteří nejste nadšenými kreslíři, existuje velké množství softwarů pro […]

Celý článek

Firemní kultura v praxi

Firemní styl neboli korporátní identita, anglicky corporate identity, označuje soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. V podstatě se jedná o součet vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji odlišují od jiných organizací. Základním pilířem firemní filozofie […]

Celý článek

Prokrastinace aneb jak s ní bojovat

Prokrastinace neboli chronické odkládání povinností je velmi negativní psychický jev, který vážně ohrožuje vaši produktivitu a efektivitu. Překvapivě rychle se z ní v dnešní době bohužel stává zvyk. Pojďme se společně podívat na základní pravidla boje s prokrastinací, která vám pomohou dostat se ze zajetých kolejí a zlepšit organizaci vašeho času a práce. Základní pravidla […]

Celý článek

Prokletí moderní doby – prokrastinace

Pojem prokrastinace pochází z latinského slovo procrastintus, které naznačuje odložení něčeho na zítra. Pokrastinace tak znamená silnou a chronickou tendenci odkládat plnění úkolů a povinností, zejména těch náročných (časově, psychicky nebo myšlenkově) na pozdější dobu. Jedná se o velice negativní rys a vážnou překážku vaší pracovní efektivity, i životní aktivity obecně. Co způsobuje prokrastinace stres, […]

Celý článek