Firemní kultura v praxi

Firemní styl neboli korporátní identita, anglicky corporate identity, označuje soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. V podstatě se jedná o součet vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji odlišují od jiných organizací. Základním pilířem firemní filozofie je tak snaha o jedinečnost a odlišení od konkurence. Mezi základní prostředky firemní identity patří firemní design, firemní komunikace a firemní kultura.

Právě firemní kultura zahrnuje celkový charakter firmy a jejich pracovníků navenek, atmosféru společnosti ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Patří sem vztahy mezi zaměstnanci, zvyklosti a ceremoniály pěstované ve firmě, stejně jako hodnoty, které se projevují v obecných vzorcích chování a jednání všech pracovníků. Firemní kultura je tak tvořena souborem vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, postupů a zvyklostí uplatňovaných v dané firmě. Každá firemní kultura by měla být jedinečná a charakteristická, aby odlišovala firmu od ostatních společností v očích jejich obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti. Skutečností je, že každá organizace má firemní identitu propracovanou v různé míře. U některých společností je problematické identifikovat charakteristické prvky, u jiných jsou naopak velmi výrazné.

Mezi nejběžnější prvky firemní kultury patří:

  • maximální vstřícnosti k zákazníkům (vstřícný přístup zaměstnanců k zákazníkům, obchodní řád a reklamační pravidla)
  • věrnostní výhody pro členy
  • důraz na děti (ve formě dětských koutků, přebalovacích pultů, dětská nabídka)
  • ekologický přístup
  • důsledné dodržování legislativních nařízení (obchodní zákony, bezpečnostní a protipožární opatření)
  • soubor pravidel a nařízení pro zaměstnance
  • vypracovaná strategie pro lidské zdroje (systém přístupu k najímání nových pracovníků, budování jejich kariérního růstu)
  • vypracovaná strategie přístupu k obchodním partnerům
  • vypracovaná obchodní a marketingové strategie
  • komunální politika apod.

Firemní kulturu vytváří převážně zaměstnavatel, ideálně přímo a skrze různorodá nařízení. Vytvářejí ji však také sami zaměstnanci, kteří během v rámci svých profesních povinností denně reprezentují představy, přístupy a hodnoty ve firmě sdílené a firmou udržované.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *