Náklady na podnikání a jejich optimalizace

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby všech vstupů do podnikání (energie, materiál, služby, poplatky, mzdy atd.). Když jde o náklady, vzniká u každého podnikatele dilema – zatímco z ekonomického hlediska má zájem na co nejnižších nákladech, z daňového hlediska je naopak žádoucí, aby byly náklady co nejvyšší. Čím jsou totiž vyšší náklady, tím je nižší zisk a s ním i daňová povinnost vůči státu. Vedle řešení této problematiky existuje ještě i jiný pohled na věc. Ne každý náklad, který podnikateli vzniká, aby mohl svoji podnikatelskou činnost vykonávat, je z pohledu zákona o dani z příjmů nákladem, který je daňově uznatelný (tzn. takový, který snižuje daňovou povinnost).

Náklady z pohledu ekonomiky podniku

Při ekonomickém hledisku snižování nákladů je to ale složitější. Výše a struktura nákladů je velmi různorodá v závislosti na velikosti podniku, oboru podnikání, regionu nebo na druhu nákladů. Redukovat např. náklady za telefony u podnikatele, který provozuje personální agenturu, nemusí být dobré, kdežto u výrobního podniku by šlo v tomto případě o žádoucí snižování režijních nákladů. Obdobně, snižovat náklady na mzdy u personálních poradců je mnohem složitější, než ve výrobě, kde je možné k redukci těchto nákladů zavést nové technologie. Důležité je ale i to, zda jde o náklady fixní nebo variabilní.

Variabilní náklady jsou náklady vyjádřené na jednotku výkonu (např. jeden výrobek) a mění se v závislosti od počtu jednotek (zvýší-li se objem produkce výrobku, musí se také odpovídajícím způsobem zvýšit objem spotřebovaného materiálu k jejich výrobě).

Fixní náklady jsou naopak ty, jejichž výše se s objemem produkce nezvyšuje přímo úměrně (např. náklady na osvětlení výrobní haly budou stejné, ať za jeden den vyprodukujete 50 nebo 200 ks výrobků). Fixní náklady mají většinou podobu režijních nákladů a z jejich povahy vyplývá, že jedinou cestou k jejich snížení je jejich zefektivnění – tzn. zvyšovat objem produkce za stávajících fixních nákladů (pokud v hale vyrobíte více výrobků, osvětlení sice levnější nebude, ale náklady na osvětlení na jeden výrobek budou ve výsledku nižší než při menším objemu produkce).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *