Archiv pro měsíc: Červenec 2022

Kariéra unplugged – práce, která Vám sedne

Ze sociologických výzkumů vyplývá, že dospělý člověk v produktivním věku stráví více času v zaměstnání, než kolik času stráví spánkem. Matraci do své postele si většinou vybírá po zralé úvaze a zjišťování spousty informací, aby mu po všech stránkách vyhovovala a byla co nejvíce pohodlná. V případě zaměstnání ale mnohdy přistupuje na kompromisy, a tak se stává, že […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – když zaměstnání skončí

Pro plnění povinností zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Zaměstnání ve zdravotním pojištění […]

Celý článek

Paušální výdaje

Osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) mohou při stanovení základu daně z příjmů jako výdaje uplatnit buď skutečně zaplacené částky (např. za nákup materiálu a služeb, výplata mezd atd.), anebo mohou využít výdaje stanovené procentem z příjmů neboli paušální výdaje. Paušální výdaje jsou stanoveny procentem z příjmů podle druhu vykonávané činnosti. Řemeslné živnosti a zemědělství mohou využít […]

Celý článek