Paušální výdaje

Osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) mohou při stanovení základu daně z příjmů jako výdaje uplatnit buď skutečně zaplacené částky (např. za nákup materiálu a služeb, výplata mezd atd.), anebo mohou využít výdaje stanovené procentem z příjmů neboli paušální výdaje.

Paušální výdaje jsou stanoveny procentem z příjmů podle druhu vykonávané činnosti.

  • Řemeslné živnosti a zemědělství mohou využít paušální výdaje 80 %
  • Ostatní živnosti 60 %
  • Nezávislé povolání, podnikání dle jiného zákona, než je živnostenský zákon 40 %
  • Nájem majetku 30 %

Příklad: Kadeřnice měla za zdaňovací období příjmy 600 000 Kč, kadeřnictví je řemeslná živnost, lze tedy využít paušální výdaje 80 %.

  • Příjmy 600 000 Kč
  • Výdaje 80 % z 600 000 Kč = 480 000 Kč
  • Základ daně z příjmů 600 000 Kč – 480 000 Kč = 120 000 Kč

Paušální výdaje nemůžeme takto využívat neomezeně. Bylo by hezké, kdybychom mohli při příjmech např. 10 mil. Kč uplatnit paušální výdaje 60 %. Uplatnili bychom si tedy výdaj 6 mil. Kč a základ daně by byl 4 mil. Kč. Zákon o daních z příjmů však použití paušálních výdajů omezil absolutní částkou.

U 60 % paušálu lze uplatnit výdaje maximálně 1 200 000 Kč. Ve výše uvedeném případě by tedy z příjmů 10 mil. Kč nebyly paušální výdaje 6 mil. Kč, ale pouze 1,2 mil. Kč, více zákon neumožňuje. Základ daně by tedy činil 8 800 000 Kč.

U paušálního výdaje ve výši 80 % lze uplatnit maximálně 1 600 000 Kč, u 40 % paušálu max. 800 000 Kč a u 30 % paušálu max. 600 000 Kč.

Paušální výdaje již obsahují všechny výdaje a žádné další nelze uplatnit. Zahrnují např. nákup materiálu, telefonní poplatky, výdaje na nákup zboží, mzdy, odpisy majetku.

V případě uplatňování výdajů procentem z příjmů zákon o daních z příjmů ukládá povinnost vést evidenci příjmů a pohledávek. Je potřeba uchovávat vystavené faktury, doklady o úhradě, bankovní výpisy, příp. denní tržby, a to alespoň po dobu, dokud není daň promlčena. Plátci DPH uchovávají daňové doklady dokonce 10 let.

Paušální výdaje jsou výhodné v případě, kdy skutečné výdaje nedosahují takových částek, jako výdaje procentem z příjmů. Při využití paušálních výdajů nemusíme vůbec evidovat skutečné výdaje (uchovávat přijaté faktury a paragony).

Při zpracování přiznání k dani z příjmů se daňový poplatník rozhoduje, zda uplatní výdaje procentem z příjmů, anebo skutečné výdaje dle daňové evidence. Není tedy potřeba udělat rozhodnutí hned na začátku zdaňovacího období, ale můžeme se rozhodnout až po jeho skončení.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: