Emoce do komunikace nepatří?

Možná si teď říkáte, co je to za nesmysl. Vždyť emoce jsou přirozeným projevem každého člověka. Jsou vnějším vyjádřením našich pocitů.

Ve své praxi se často setkávám s tím, že klient řeší nějaké nedorozumění nebo problémy v komunikaci. Při bližším probrání situace jsou příčinou vždy neovládnuté emoce a nedostatečné vcítění se do druhého člověka na jedné nebo druhé straně.

Jedním z těchto případů byla Marta. Velmi jí trápily neshody v jejím týmu. Jeden z jeho členů, expert ve svém oboru, který byl svou odborností nepostradatelný, měl často velké neshody s ostatními členy týmu. Společně jsme probraly typické situace, kdy k neshodám dochází nejčastěji. Marta si velmi rychle uvědomila, že příčinou konfliktů v týmu jsou vzájemně nepochopené emoce.

4 kanály komunikace

Pro vzájemné porozumění s druhým člověkem je důležité, aby došlo k oboustrannému pochopení sdělovaných myšlenek. Je proto důležitější, jak nás druhý člověk pochopí než to, co mu říkáme. Pro vzájemné pochopení je totiž podstatné, jak mu danou myšlenku sdělujeme.

Každý z nás přijímáme sdělenou informaci současně 4 různými kanály: obsah myšlenky (věcný popis situace), apel (co máme udělat), výpověď mluvčího o sobě samém a výpověď mluvčího o jeho vztahu s daným člověkem. Když se na to podíváme blíže, znamená to, že každé sdělení je přijímáno jak ve věcné rovině, tak ve vztahové rovině. Většina našich nedorozumění s druhými lidmi vyplývá právě z toho, že sdělovaná informace byla přijata ve vztahové rovině. Emoce hrály hlavní roli …

Co z toho vyplývá?

V komunikaci s druhým člověkem je důležité myslet na to, že Vaše sdělení může být přijato primárně ve vztahové rovině. Zamyslete se nad tím, jak co nejpřesněji formulovat Vaše sdělení. Uvědomte si přitom, čeho chcete dosáhnout. Nyní si představte sami sebe v pozici druhého člověka, když by Vám někdo sdělovat to, co chcete Vy sdělit jemu, a položte si 3 otázky:

  • Co si myslí?
  • Co cítí?
  • Co chce?

Tím, že si představíte reakci druhého člověka, snížíte riziko vzájemného nepochopení a dokážete přesněji formulovat svoji myšlenku.

Když si Marta představila sama sebe jako daného člena svého týmu, okamžitě jí došlo, co je třeba změnit. Uvědomila si, jak málo někdy stačí, aby došlo ke zbytečnému nedorozumění nebo konfliktu. Ještě se zaměřila na to, jaké emoce jsou příčinou neshod v týmu a jak tomu může do budoucna předcházet. A už věděla, co může udělat pro zlepšení vztahů ve svém týmu.

Emoce jsou a vždy budou nedílnou součástí naší komunikace s druhými lidmi. Jejich vzájemné pochopení a přesná formulace našich myšlenek jsou cestou, jak se vyhnout konfliktům a dosáhnout vzájemného porozumění.

Autoři: Mgr. Alena Ptáčková a Ing. Bronislav Růžička, PhD.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: