Archiv pro měsíc: Leden 2015

Neplacené volno a neomluvená absence

Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění k datu 1. 1. 1993 zaujímala specifickou roli problematika placení pojistného zaměstnavatelem v souvislosti s poskytnutím pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) nebo při vykázané neomluvené absenci zaměstnance. Z obecného pohledu platilo, že v případě poskytnutí neplaceného volna se pojistné na zdravotní pojištění odvádělo, výjimky byly taxativně […]

Celý článek

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015

Nový rok 2015 přinesl některé změny i do oblasti práce a sociálních věcí. Kompletní přehled novinek zveřejnilo na svém internetovém portálu Ministerstvo práce a sociálních věcí. V oblasti pracovního trhu přichází s novým rokem několik novinek. K zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání jsou tyto změny celkově spíše příznivé. V první řadě se jedná o zvýšení […]

Celý článek

Pravidla a výhody zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných – 2015

Součástí změn a novinek roku 2015 v oblasti sociální problematiky a pracovního trhu je opětovné zavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Jejich zaměstnávání je nejen řízeno Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale je navíc motivováno řadou státních příspěvků. Kdo je osoba zdravotně znevýhodněná? Osoba, která může […]

Celý článek

Maximální rozsah práce na dohody od roku 2015

Zavádí se nová sankce za překročení rozsahu práce na dohody konané mimo pracovní poměr. Kolem dohod však existuje řada informací a nesprávných právních výkladů. Od ledna 2015 je účinná novela zákona o inspekci práce, která zavádí sankci za překročení maximálního rozsahu práce v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. Podle nového ustanovení §12 a 25 […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – změny od 1.1.2015

V čem spočívá významná změna u neplaceného volna a neomluvené absence? Jak se pro účel vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění posuzují příjmy z více dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Jaké jsou dopady změn v zákoně o daních z příjmů do zdravotního pojištění? V následujícím textu je souhrnně uveden přehled nejdůležitějších změn ve zdravotním […]

Celý článek

Digitální gramotnost a její vliv na trh práce – 2015

Součástí novinek roku 2015 v oblasti práce a sociálních věcí je rostoucí zájem a iniciativa státních orgánů v oblasti zvyšování digitální gramotnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjíždí letos pětiletý program „Strategie digitální gramotnosti ČR“, jehož cílem je rozvoj optimálních nástrojů tak, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání, a současně podpora stávajících […]

Celý článek

Pracovní úrazy – novela 2015

Co přináší novela nařízení od 1. 1. 2015 o pracovních úrazech? Nové tiskopisy, požadavky, povinnosti zaměstnavatele i nemoci z povolání. To vše převedla novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu do takové podoby, jež by měla v podstatně větší míře odpovídat nařízením Evropské unie. Prevence pracovních úrazů Pracovní úrazy hrozí na jakémkoli pracovišti, za způsobenou […]

Celý článek

Jak zefektivnit řízení a rozhodování aneb Paretův princip

Paretův princip, též Paretovo pravidlo nebo Pravidlo 80/20, byl pojmenován podle italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který se zabýval mj. teoriemi tržní rovnováhy. Na základě svého výzkumu – konstatoval, že 80 % tehdejšího bohatství Itálie bylo v držení pouhých 20 % lidí – došel k závěru, že 80 % důsledků (například zisku nebo problémových […]

Celý článek