Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015

Nový rok 2015 přinesl některé změny i do oblasti práce a sociálních věcí. Kompletní přehled novinek zveřejnilo na svém internetovém portálu Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V oblasti pracovního trhu přichází s novým rokem několik novinek. K zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání jsou tyto změny celkově spíše příznivé. V první řadě se jedná o zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč. Postupný proces zvyšování minimální mzdy a jejího postupného přibližování ke 40 procentům průměrné mzdy je dlouhodobým cílem Ministerstva práce a sociálních věcí. Minimální mzda se přesto naposledy zvyšovala v srpnu 2013, mezi lety 2007 a 2012 naopak nebyla zvyšována vůbec. V důsledku letošního navýšení došlo rovněž k nárůstu minimální hodinové mzdy, která tak vzrostla z 50,60 Kč na 55 Kč.

Podpora rodin s dětmi je patrná nejen ze zavedení porodného i za druhé dítě, čímž na tento státní sociální příspěvek dosáhne více rodin, ale rovněž ze zavedení tzv. dětských skupin. Tato iniciativa pomáhá rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život. Zákon definující poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v platnosti již od listopadu 2014. Tyto skupiny pomáhají vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku v klasických školkách a doplňují tak stávající systém péče o předškolní děti. Jejich zřízení je administrativně i finančně zjednodušeno a jejich provoz je pro zaměstnavatele, resp. zřizovatele tzv. dětské skupiny, daňové značně zvýhodněn (zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců; rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí).

Mezi další novinky roku 2015 patří zjednodušení komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Od ledna tohoto roku se totiž elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. Vedle preferované elektronické komunikace je jako doplňující varianta stále zachována možnost písemné komunikace skrze papírové tiskopisy.

Změny se dále dotýkají výše záloh na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodů. Financování sociálních služeb od ledna 2015 přechází na kraje, od čehož si státní správa slibuje stabilizaci a zacílení sociálních služeb na základě skutečných zjištěných potřeb obyvatel.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *