Správný čas na studium

Kdy nastává? Odpovědi jsou dvě. První skupina lidí řekne, že na studium není čas nikdy. Nejprve jsem přece malá. Poté jsem sice větší, chodím do školy, ale nebaví mě to. Pak přijde puberta a vzdělávání je až na poslední příčce životních priorit. Pak už chodím do práce, mám rodinu, děti a na takové hlouposti už […]

Celý článek

Příloha k účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrky v účetních jednotkách. Nedílnou součástí účetní závěrky je vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty také příloha k účetní závěrce, bez které by některé informace uváděné ve výkazech nemohly být správně interpretované. Její obsah upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví týkající se podnikatelů). Přílohu […]

Celý článek

Jak napsat vánoční a novoroční pozdravy v angličtině

Vánoce jsou za dveřmi. Určitě víte, kde a s kým je strávíte, zřejmě promýšlíte, co komu dát pod stromeček, pečete cukroví a chystáte sváteční výzdobu a možná byste rádi poslali přání přátelům a známým do zahraničí. Pro vaši inspiraci nabízíme tucet vánočních pozdravů v angličtině – tradičních, vážných i veselých. V Evropě můžete tento křesťanský […]

Celý článek

Vánoční dárky a jejich zdanění

Blíží se Vánoce a s nimi i předávání dárků. Běžně nás ani nenapadne v tento čas řešit nějaké daně, ale v určitých případech musí obdarovaný svůj dárek zdanit. Dary v příbuzenstvu Dary neboli bezúplatné příjmy jsou řešeny v § 10 zákona o daních z příjmů. Zákon osvobozuje dary mezi příbuznými. Zde ale pozor, nejsou osvobozeny dary od všech příbuzných. […]

Celý článek

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzické osoby mají z hlediska zákona o daních z příjmů nepříjemnou povinnost, a to oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad 5 000 000 Kč. § 38v zákona o daních z příjmů uvádí, že fyzické osoby, které mají příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 000 000 Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. […]

Celý článek

Účtový rozvrh jako vizitka účtárny

Věřili byste, že je možné udělat si představu o úrovni účetnictví ve firmě podle účtového rozvrhu? Ano, je tomu opravdu tak. Mnoho nám prozradí například logika názvů a čísel účtů, grafická úprava textu, pravopis. Pojďme se nyní na některá z těchto kritérií podívat podrobněji. Jednotná úprava Účty v účetním rozvrhu by měly mít stejnou vizuální úpravu […]

Celý článek

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění na přelomu let 2021/2022

V rámci rozhodného období kalendářního měsíce rozhoduje z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na délku trvání dohody o pracovní činnosti, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší. Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na […]

Celý článek

Účetnictví je tvůrčí proces

Jak jistě víte, existuje mnoho předpisů pro účetnictví: účetní standardy, vyhlášky a dokonce i zákon o účetnictví. Toto vše musíme my účetní znát a dodržovat. Ale světe, div se! I v rámci těchto předpisů nám zůstává prostor pro „tvůrčí činnost“, která může být zajímavá. Je k tomu ovšem potřeba znát velice dobře předpisy a zároveň vědět, co […]

Celý článek

Živnost a nájem z hlediska DPH

Většina daňových subjektů má povědomí o tom, kdy vzniká povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Firmy i OSVČ si hlídají obrat 1 mil. Kč, protože po jeho překročení se stávají plátci DPH. Obrat je potřeba hlídat každý měsíc, protože se nepočítá za kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Přihláška k registraci se poté […]

Celý článek

Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění se vyskytují situace, ve kterých musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení zaměstnance apod. V konečném důsledku pak pouze na základě těchto dokumentů může zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného v souladu se zákonem, proto je kontrolními orgány zdravotních pojišťoven jejich předložení odůvodněně vyžadováno. Vzory jednotlivých dokumentů, uvedené […]

Celý článek