Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění se vyskytují situace, ve kterých musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení zaměstnance apod. V konečném důsledku pak pouze na základě těchto dokumentů může zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného v souladu se zákonem, proto je kontrolními orgány zdravotních pojišťoven jejich předložení odůvodněně vyžadováno. Vzory jednotlivých dokumentů, uvedené […]

Celý článek

Kdy vzniklo podvojné účetnictví

Víte, jak dlouho existuje podvojné účetnictví? V Evropě jeho počátky spadají do 13. a 14. století. Teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli v Itálii už roku 1494. Nezávisle na tom vzniklo také podvojné účetnictví v Číně a Koreji v 16. století. Princip účetnictví tedy existuje velice dlouho a je platný v celém současném světě. Je to […]

Celý článek

Pracovní motivace

Dokázat motivovat své zaměstnance k tomu, aby pracovali co nejlépe, je snem všech manažerů. Ale pochopit, jak pracovní motivace „funguje“ a rozpoznat, co na kterého konkrétního člověka „platí“, je zapeklitý oříšek. Každý z nás máme jiné hodnoty a jiné priority. Co jednoho z nás potěší, může druhému být lhostejné a naopak. Zkoumání motivace a popisu pracovní motivace […]

Celý článek

DPH se týká i neplátců

V souvislosti s daní z přidané hodnoty si většinou představíme typického plátce, který při prodeji zboží a služeb účtuje DPH, a to potom odvádí finančnímu úřadu. V zákoně o DPH jsou ale i situace, kdy se daní z přidané hodnoty musí zabývat i neplátci. Identifikované osoby Osoby, které nepřekročili obrat pro povinnou registraci k DPH, jsou neplátci. Ale pokud uskutečňují zahraniční […]

Celý článek

Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění

Situacím, kdy je zaměstnanec delší dobu nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé věnovat ve zdravotním pojištění vždy zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti. Nejčastějším důvodem (dlouhodobé) nepřítomnosti zaměstnance v práci bývá nemoc jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce. Dalšími důvody pak mohou být například neplacené […]

Celý článek

Povídání s lektorem Rudolfem Přímanem

Ing. Mgr. Rudolf Příman přednáší v našich kurzech Marketing, Management, Podnikání. Patří k lektorům, kteří studentům otevírají nové pohledy na věc, předkládají úvahy k zamyšlení a inspirují. Vychází přitom ze své zkušenosti podnikatele, lektora, psychoterapeuta. Je autorem článků zde na našem blogu a také autorem knihy „Čí jsou tvoje peníze?“. Nedávno poskytl rozhovor Českému rozhlasu Plus. […]

Celý článek

Procvičte si slovní zásobu na téma: The weather

Počasí je jedním z nejčastějších témat společenské konverzace. Nejen v anglicky mluvících zemích začínají rozhovory obvykle komentáři o aktuálních povětrnostních podmínkách a předpovědi počasí. Naučte se pár užitečných frází a slovíček na toto téma. Vyzkoušejte si cvičení na slovní zásobu. Rozhovory na úvod 🙂 A: It´s quite chilly today. B: Yes, and they say it´s […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – kdy zaměstnavatel neplatí za zaměstnance pojistné

Zdravotní pojišťovny kladou primární důraz na řádné placení pojistného, neboť v rámci výkonu své úřední a kontrolní činnosti musejí získat potřebné zdroje proto, aby mohly být prostřednictvím výdajové stránky systému řádně placeny hrazené služby vykázané smluvními poskytovateli. Je však také pravdou, že i přes zřejmou snahu zákonodárce „zpojistnit“ co největší rozsah příjmů nalezneme i ve zdravotním […]

Celý článek

Účetní výkazy

Milý začínající účtaři, dnes si budeme povídat o účetních výkazech. Dozvíte se, co obsahují, kdy a jakým způsobem se sestavují. Rozvaha Účetní výkazy provázejí firmu od jejího počátku po celou dobu její existence. Nejdůležitější je ROZVAHA. Informuje o stavových veličinách, vypovídá o majetku (aktivech) a o zdrojích jeho financování (pasivech). Sestavuje se k určitému datu, obvykle […]

Celý článek

Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob – 2. část

V předchozím článku jsme si nastínili, jaké podmínky musíme splnit, abychom měli příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů. Nyní si vysvětlíme, jaké vznikají povinnosti, pokud podmínky pro osvobození nesplníme. Při prodeji nemovitosti, pokud není příjem z prodeje od daně osvobozen, je potřeba tento příjem uvést do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a daňové přiznání podat ve […]

Celý článek