Procvičte si slovní zásobu na téma: The weather

Počasí je jedním z nejčastějších témat společenské konverzace. Nejen v anglicky mluvících zemích začínají rozhovory obvykle komentáři o aktuálních povětrnostních podmínkách a předpovědi počasí. Naučte se pár užitečných frází a slovíček na toto téma. Připravili jsme pro Vás cvičení na slovní zásobu. Rozhovory na úvod 🙂 Cvičení 1 Doplňte do rozhovorů chybějící slovíčka. Vybírejte z […]

Celý článek

Starobní a invalidní důchodci ve zdravotním pojištění  

Za poživatele důchodu platí pojistné stát. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání a pobírání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, jednak nemusejí přispívat žádným platbami do tohoto systému. Jinak je však tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ. Jestliže vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí: v obou […]

Celý článek

Jak zvládnout trému

Pojem tréma pochází z latinského označení „tremor“ neboli chvění, strach a hrůza. Od tohoto základu odvozené sloveso „tremere“ znamená třást se, chvět se nebo být zachvácen hrůzou. Tréma v moderním pojetí nejčastěji označuje psychologický stav, který charakterizuje zvýšená míra vzrušení, napětí a strachu. Souvisí obvykle s očekáváním náročné nebo důležité situace, úkolu či zkoušky. Kde […]

Celý článek

Kdy vzniklo podvojné účetnictví

Víte, jak dlouho existuje podvojné účetnictví? V Evropě jeho počátky spadají do 13. a 14. století. Základy moderního účetnictví začal používat mnich Luca Pacioli v Itálii už roku 1494. Nezávisle na tom vzniklo také podvojné účetnictví v Číně a Koreji v 16. století. Princip účetnictví tedy existuje velice dlouho a je platný v celém současném světě. Je to […]

Celý článek

Zdravotní pojištění – když zaměstnání netrvá celý kalendářní měsíc

Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti se na zaměstnavatele vztahují obecně platná zákonná ustanovení tehdy, pokud zaměstnání nebo zúčtovaný příjem svojí výší či povahou zakládají účast na zdravotním pojištění. V zásadě platí, že pokud se jedná o jediné zaměstnání a pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) platí ve zdravotním […]

Celý článek

Příjmy, ke kterým není nepotřeba žádný živnostenský list, a jejich zdanění

Kromě podnikání na základě živnostenského zákona můžeme dosahovat i dalších příjmů, ke kterým nepotřebujeme živnostenské oprávnění. V tomto článku se podíváme na některé z nich, i na to, jak je budeme zdaňovat. Jedním z příjmů, kdy nepotřebujeme živnostenský list, jsou příjmy z autorských práv, kdy vytvoříme umělecké nebo vědecké dílo a dostaneme za něj finanční odměnu. Příjmy z autorských […]

Celý článek

Procvičte si slovní zásobu na téma: Family and relationships

Připravili jsme pro Vás anglický rodinný kvíz. Dokážete kvíz rozluštit? Pojďte si s námi procvičit angličtinu a doplnit slovní zásobu. Tentokrát na téma rodina. 1. Members of the family Tři generace, sedm párů. Dokážete z daných informací odvodit, které dvojice k sobě patří? Alan is Caroline´s nephew and Larry´s cousin. Barbara is Larry´s mother and […]

Celý článek