Archiv pro měsíc: Březen 2022

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění

U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a násl. z. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (v roce 2022 se jedná o částku […]

Celý článek

Postavení zadluženého dědice v pozůstalostním řízení

Článek se zabývá specifickým postavením dědice v úpadku a jeho povinnostmi v průběhu dědického řízení. Pokud je účastníkem pozůstalostního řízení dědic, který je zadlužený ve smyslu insolvenčního zákona, tj. je v úpadku (v insolvenci) vztahují se na něj v celém průběhu tohoto řízení a zejména pak při vypořádání zůstavitelem zanechaného majetku zvláštní pravidla a povinnosti. Níže uvádím ty zásadní: […]

Celý článek

Zaměstnavatel a důsledky prohraného pracovněprávního sporu ve zdravotním pojištění

Následky neplatného rozvázání pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pokud zaměstnavatel neplatně ukončí se zaměstnancem pracovní poměr (tj. dá mu neplatnou výpověď nebo s ním neplatně zruší pracovní poměr okamžitě či ve zkušební době) a zaměstnanec zaměstnavateli současně bez zbytečného odkladu písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, […]

Celý článek

Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 2. část

V minulém článku jsme si uvedli, jaké nezdanitelné části základu daně mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání. Nyní se podíváme, jaké mohou uplatnit slevy na dani. Základní sleva na poplatníka Uplatnit základní slevu na poplatníka může každý, kdo podává daňové přiznání. Tato sleva se nijak nedokládá, v daňovém přiznání se prostě odečte od vypočtené daně. Za rok […]

Celý článek