Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 2. část

minulém článku jsme si uvedli, jaké nezdanitelné části základu daně mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání. Nyní se podíváme, jaké mohou uplatnit slevy na dani.

Základní sleva na poplatníka

Uplatnit základní slevu na poplatníka může každý, kdo podává daňové přiznání. Tato sleva se nijak nedokládá, v daňovém přiznání se prostě odečte od vypočtené daně. Za rok 2021 lze uplatnit slevu ve výši 27 840 Kč, od roku 2022 byla sleva zvýšena na částku 30 840 Kč.

Sleva na manžela/manželku

Slevu ve výši 24 840 Kč ročně může uplatnit manžel, příp. manželka, pokud příjem druhého manžela nepřesáhl 68 000 Kč za kalendářní rok. Do limitu 68 000 Kč se nezahrnují např. dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi atd. Do limitu se naopak zahrnují příjmy ze závislé činnosti (hrubá mzda), příjmy z podnikání, osvobozené příjmy (z prodeje nemovitosti, přijaté dary), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a mnoho dalších. Nárok na tuto slevu se dokládá čestným prohlášení manžela/manželky, že příjmy za kalendářní rok nepřesáhly limit 68 000 Kč.

Sleva na invaliditu

Daňoví poplatníci, kterým byl přiznán invalidní důchod, mohou uplatnit slevu na invaliditu. A to buď 2 520 Kč ročně pro invaliditu 1. a 2. stupně nebo 5 040 Kč pro invaliditu 3. stupně. Finančnímu úřadu je potřeba doručit rozhodnutí české správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu a každý rok dokládat potvrzení o výplatě důchodu.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Držitel průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok.

Sleva na studenta

Pracujícím studentům umožňuje zákon o daních z příjmů uplatnit slevu na vlastní studium ve výši 4 020 Kč ročně. Slevu mohou uplatnit všichni studenti po dobu, po kterou se připravují na budoucí povolání, až do 26 let věku, v případě prezenčního doktorského studia až do věku 28 let. Vždy je potřeba doložit potvrzení o studiu vydaném školou.

Sleva za umístění dítěte

Školné, které platí rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, lze uplatnit jako slevu na dani. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Pro rok 2022 je tedy maximální sleva 16 200 Kč za každé vyživované dítě, za rok 2021 15 200 Kč. Slevu za umístění dítěte může uplatnit rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. K daňovému přiznání se přikládá potvrzení mateřské školy o výši vynaložených výdajů.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Rodiče mohou využít daňového zvýhodnění na vyživované děti, podmínkou je společně hospodařící domácnost. Výše zvýhodnění na první dítě je 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 22 320 Kč, na třetí a další dítě 27 840 Kč. O určení pořadí nerozhoduje datum narození dítěte, ale pořadí si lze určit na základě svého uvážení. Kromě rodičů mohou daňové zvýhodnění využít např. i prarodiče, pokud žijí s dítětem ve společně hospodařící domácnosti a rodiče nemají dostatečné příjmy, aby mohli zvýhodnění uplatnit. Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě nebo dítě soustavně se připravující na budoucí povolání do 26 let věku.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: