Co vše si fyzické osoby mohou uplatnit v daňovém přiznání – 1. část

S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani z příjmů mnoho daňových poplatníků hledá různé způsoby, jak snížit základ daně. V dnešním článku si uvedeme, jaké možnosti fyzické osoby mají.

V § 15 zákona o daních z příjmů nalezneme nezdanitelné části základu daně, které si lze uplatnit.

Bezúplatné plnění

Poskytli jste dar nemocnici, škole, či jste darovali krev? Za splnění určitých podmínek si můžete hodnotu těchto darů v daňovém přiznání uplatnit. Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst dary poskytnuté na veřejně prospěšné účely, pokud hodnota darů přesáhne 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Darování krve je oceněno částkou 3 000 Kč za jeden odběr.

Úroky z hypotečních úvěrů

Velice často financujeme pořízení nemovitosti hypotečním úvěrem, úvěrem poskytnutým stavební spořitelnou nebo bankou. Pokud nemovitost, jejíž jsme vlastníky, slouží k uspokojený naší bytové potřeby, či bytové potřeby našich rodičů, prarodičů, manželů, potomků, můžeme si úroky, které jsme v daném roce zaplatili, odečíst od základu daně. Musí se ale jednat o pořízení rodinného domu, bytu, bytového domu, či pozemku, na kterém začneme do 4 let stavět.

Může se stát, že bydlíme v bytě, který vlastní někdo jiný, např. rodiče, babička a vezmeme si úvěr na rekonstrukci. I v tomto případě můžeme o zaplacené úroky snížit základ daně.

Z daňového základu si můžeme odečíst až 150 000 Kč ročně (u úvěrů sjednaných do konce roku 2020 lze odečíst až 300 000 Kč ročně).

Penzijní připojištění

Stát podporuje spoření na důchod, a proto si můžeme částku, kterou jsme na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření v daném roce zaplatili, uplatnit v daňovém přiznání. Odečíst si ale můžeme jen částku, která převyšuje maximální státní příspěvek. Musíme tedy spořit více než 1 000 Kč měsíčně. Maximálně lze uplatnit 24 000 Kč. Abychom tedy dosáhli nejvýhodnější úspory, je potřeba na pojistném zaplatit 36 000 Kč ročně.

Životní pojištění

Podobně jako si můžeme snížit základ daně u penzijního připojištění, můžeme využit odpočtu i u životního pojištění. Uplatnit si můžeme vše, co jsme na životní pojištění zaplatili, nejvýše 24 000 Kč ročně. Abychom si mohli příspěvky na životní pojištění uplatnit, musí být ve smlouvě sjednána výplata nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce 60 let věku. Ve smlouvě nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá účast na zánik smlouvy.

Dále je možné si uplatnit zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, anebo úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Ke všem těmto položkám, které si daňovém přiznání uplatňujeme, je potřeba doložit finančnímu úřadu potvrzení, které prokazuje nárok a výši na uplatnění nezdanitelné části základu daně.

příštím článku si nastíníme, jaké lze uplatnit slevy na dani z příjmů.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: