Archiv štítku: BOZP

BOZP – značky značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP (§6 zákona č. 309/2006 Sb.). Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na […]

Celý článek

Co znamená nové pojetí BOZP?

V osmdesátých letech minulého století Evropská unie přehodnotila svůj přístup k BOZP a vytvořila novou filozofii. Co si pod tím představit? Jednalo se zejména o zrušení dosavadních předpisů a vydáním Směrnice Rady č. 89/391/EHS, o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tato směrnice se stala nejen základem pro vytvoření legislativního […]

Celý článek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří již historicky k základním pracovním podmínkám, u nichž je z důvodu ochrany namístě dodržovat základní pravidla, která se řídí právem ve smlouvách a vnitřních předpisech. Důležitá je jedna základní věc, kterou by si měli zaměstnavatelé uvědomit, že péče v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se […]

Celý článek

Jak správně nahlásit pracovní úraz? Dnes to jde jednoduše a zdarma online

Možná si řeknete, proč rozebírat něco tak jednoduchého, jako je nahlášení pracovního úrazu? Vždyť na to musí existovat jednostránkový formulář, co a kdy se komu stalo, podpis vedoucího pracovníka a už může vyplněný list směřovat na pojišťovnu, nebo ne? Pokud máte pocit, že to funguje tímto způsobem, pak Vám upřímně gratulujeme ke skutečnosti, že jste […]

Celý článek

Pracovní úrazy – novela 2015

Co přináší novela nařízení od 1. 1. 2015 o pracovních úrazech? Nové tiskopisy, požadavky, povinnosti zaměstnavatele i nemoci z povolání. To vše převedla novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu do takové podoby, jež by měla v podstatně větší míře odpovídat nařízením Evropské unie. Prevence pracovních úrazů Pracovní úrazy hrozí na jakémkoli pracovišti, za způsobenou […]

Celý článek

BOZP a povinnosti pro podnikatele

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které vyplývají z platných právních předpisů, pro mnohé podnikatele znamenají velké starosti. Problematika BOZP je poměrně komplikovaná a zharmonizovat vaše podnikání s legislativními požadavky není jednoduché. V této situaci má každý podnikatel dvě možnosti – využít služeb specializovaných firem (pozor, nezbavujete se tím odpovědnosti, můžete […]

Celý článek