BOZP a povinnosti pro podnikatele

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které vyplývají z platných právních předpisů, pro mnohé podnikatele znamenají velké starosti. Problematika BOZP je poměrně komplikovaná a zharmonizovat vaše podnikání s legislativními požadavky není jednoduché. V této situaci má každý podnikatel dvě možnosti – využít služeb specializovaných firem (pozor, nezbavujete se tím odpovědnosti, můžete však ušetřit čas a budete mít jistotu, že z hlediska BOZP je ve vašem podniku vše v pořádku), které zajistí zpracování potřebných dokumentů, anebo se do obstarávání činností v oblasti BOZP pustit sám (lze doporučit pouze u menších firem).

Na koho se předpisy v oblasti BOZP vztahují:

  • V pracovněprávních vztazích je podle § 101 zákoníku práce za zajištění bezpečnosti práce odpovědný zaměstnavatel, přičemž péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
  • Pokud někdo pracuje jako OSVČ, pak se na něj vztahuje ustanovení části druhé zákona č. 309/2006 Sb., která řeší požadavky na zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ)

  • Živnostníci, resp. osoby samostatně výdělečně činné, mají situaci z hlediska BOZP jednodušší. Za dodržování BOZP odpovídají pouze sami sobě. Nicméně nejsou zbaveni povinnosti dodržovat požadavky předpisů z BOZP (Zákoník práce, zákon. č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, aj.).
  • Obecně lze doporučit, aby každá OSVČ postupovala na svém pracovišti vůči sobě tak, jako kdyby měla zaměstnance. Postupy v oblasti BOZP platné pro zaměstnance spolehlivě ochrání i tuto OSVČ.

Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé)

  • Zaměstnavatel musí z hlediska BOZP zajistit na pracovištích firmy bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Každý zaměstnavatel je plně odpovědný za dodržování legislativních požadavků v této oblasti.
  • Každý zaměstnavatel je povinen zaregistrovat se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání u zaměstnance. V současnosti toto pojištění obstarávají dvě komerční pojišťovny – Kooperativa, a.s. a Česká pojišťovna a.s. Výši pojistného a způsob placení upravuje vyhláškou Ministerstvo financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *