Jak efektivně plánovat

Navzdory rozvoji informačních technologií, jejichž úkolem je usnadňovat a zefektivňovat naši činnost, čelíme v pracovním procesu nezřídka akutní potřebě lepší organizace práce, efektivnějšímu nakládání s časem i s informacemi. Jednou z účinných technik, jak zorganizovat své plány a úkoly jsou myšlenkové mapy. Pro ty z vás, kteří nejste nadšenými kreslíři, existuje velké množství softwarů pro jednoduchou tvorbu těchto map. S jejich pomocí zlepšíte nejen organizaci informací, ale především plánování projektů, úkolů či schůzek. Podívejme se na několik příkladů plánování s pomocí myšlenkových map.

tydenni-plan

Obrázek: Ukázka kompletního týdenního plánu vytvořená v softwaru iMindMap (Tony Buzan).

Výhody plánování pomocí myšlenkových map

 • kreativní myšlení a volné asociace
 • možnost mezi nápady přeskakovat a zároveň si v zapsaných myšlenkách udržet strukturu, což není možné v lineárních poznámkách
 • pravděpodobnost zachycení většího množství nápadů
 • efektivnější organizace času a povinností
 • snížení administrativy a písemné komunikace
 • efektivní orientace na konkrétní úkoly a dílčí plány
 • účinnější kontrola plnění plánu
 • možnost propojení elektronické myšlenkové mapy s odkazy na webové stránky, do dokumentů, tabulek, grafických podkladů

Využití myšlenkových map pro koordinace týmu

 • využití při tvorbě skupinových a týmových plánů
 • snazší rozdělování úkolů jednotlivým členům týmu
 • zlepšení vnitropodnikové komunikace a koordinace činností
 • stálé vědomí „obrazu celku“ – komplexní pohled na daný plán
Obrázek: Ukázka kompletního měsíčního plánu vytvořená v softwaru iMindMap (Tony Buzan).

Obrázek: Ukázka kompletního měsíčního plánu vytvořená v softwaru iMindMap (Tony Buzan).

Měsíční a roční plány v myšlenkových mapách

 • v případě nutnosti plánovat projekty a termíny v dlouhodobé perspektivě
 • přehledné úkolu rozdělené do časových úseků

Měsíční a roční plány zahrnují

 • zahrnují naplánované schůzky a jednání
 • aktuální rozpracované projekty
 • konkrétní pracovní úkoly
 • termín splnění
 • osobní a profesní vývoj
rocni-plan

Obrázek: Ukázka kompletního ročního plánu vytvořená v softwaru iMindMap (Tony Buzan).

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *