Společný evropský referenční rámec pro jazyky

V inzerátech nabízejících práci se v poslední době můžete setkat s požadavkem na znalosti cizích jazyků vyjádřeným jakýmsi kódem, např. B1. Co to znamená a jakou úroveň si tedy máme pod B1 představit?

Rada Evropy má snahu vytvářet jednotné hodnocení výsledků dosažených ve vzdělávání. V oblasti cizích jazyků zavedla Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který definuje, na jaké úrovni cizí jazyk ovládáme. Rámec rozlišuje šest stupňů, kterým se přizpůsobily učebnice a mezinárodní jazykové zkoušky. Mohlo by se zdát, že jde o další protivné a neužitečné ´euronormy´, ale tento rámec se ujal a osvědčil.

Především při přijímacích řízeních na vysokých školách nebo pohovorech s uchazeči o zaměstnání je docela praktické zadat požadovanou úroveň a nechat si ji od uchazečů doložit (třeba certifikátem). Čech nebo Němec s úrovní angličtiny B1 mají stejné znalosti. Úroveň B1 v angličtině je srovnatelná s úrovní B1 ve španělštině.

Jaké znalosti je potřeba na jednotlivých stupních prokázat?

A1, což trochu mate, je úroveň nejnižší. Dosáhl jí ten, kdo se umí vyjádřit v jednoduchých větách, dovede vyplnit formulář s osobními údaji a dovede reagovat na zřetelně položené otázky.

Na úrovni A2 je ten, kdo prošel první díl učebnice pro jazykové školy. Jinými slovy, ten, kdo za sebou má jeden rok jazykového kurzu a ovládá probrané učivo. Dokáže pohovořit o tématech každodenního života, napsat osobní dopis, číst zjednodušené texty a orientuje se v krátkých původních textech (inzeráty, jízdní řády…).

B1 odpovídá znalostem po dvou letech studia ´jazykovkovým tempem´. Měli byste rozumět běžnému rozhovoru, přehledu zpráv v médiích, kratším článkům v novinách i obchodní korespondenci. Umíte vyjádřit svoje názory a pocity, vyprávět příběh nebo obsah knihy, mluvit o svých plánech. Slova, která neznáte, dovedete popsat. Zvládnete napsat svůj životopis, osobní i jednoduchý formální dopis.

B2 vyžaduje přibližně čtyři roky studia cizího jazyka. Je to úroveň potřebná pro složení zkoušky FCE (First Certificate in English).

C1 je úroveň pokročilá, nutná ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky nebo zkoušky CAE (Certificate in Advanced English). Student používá cizí jazyk bez problémů v mluvené i písemné podobě. Má bohatou slovní zásobu a používá složitější gramatické jevy. Dovede napsat delší text, např. referát nebo recenzi. Rozumí komplexním textům v poslechu i čtení, dokáže sledovat film bez titulků, číst beletrii či odborný text. Správně používá styl jazyka – vhodně volí spisovný nebo hovorový jazyk podle dané situace.

Úroveň C2 je nejvyšší, srovnatelná s jazykovými dovednostmi vzdělaných rodilých mluvčí. V anglickém jazyce byste s C2 zvládli zkoušku Certificate of Proficiency in English (CPE) a mohli se směle hlásit ke studiu na prestižních univerzitách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *