Jak vhodně formulovat reklamní cíle

Stává se Vám občas, že po zhlédnutí reklamy jen nevěřícně kroutíte hlavou a marně přemýšlíte, „co tím chtěl autor vlastně říct“? Poselství reklamního sdělení Vám zůstává utajeno a optimisticky doufáte, že alespoň tvůrce reklamního spotu znal Vám utajený význam reklamního sdělení?

Nepochybně nejste jediní. Mnohé komerční reklamy bohužel nenaplňují cíle svých zadavatelů a nejsou schopné předat cílovému zákazníkovi klíčové sdělení. Kde může být chyba a jak vhodně formulovat reklamní cíle Vaší společnosti? V první řadě je nutné nejdříve promyslet, co danou reklamou chcete zákazníkovi sdělit a jaký obsah bude mít Vaše poselství. Pokud se i Vy chystáte dobýt trh a získat úspěch u zákazníků komerční reklamou a marketingovou propagací, zde je několik typů, jak vhodně sestavit reklamní sdělení s ohledem na možné cíle Vaší reklamy.[1]

Reklama a její cíle

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Informativní reklama a její cíle

 • Upozornit trh na nový produkt.
 • Navrhnout nová využití produktu.
 • Informovat trh o změně ceny.
 • Vysvětlit, jak produkt funguje.
 • Popsat dostupné služby.
 • Vylepšit špatný dojem.
 • Zmírnit obavy zákazníků.
 • Vybudovat image společnosti.

Reklama s cílem informovat se nejčastěji využívání při zavadění nové kategorie produktu na trh nebo při úpravě některých vlastností produktu nebo jeho tržní nabídky. Hlavním cílem informativní reklamy je vytvořit primární poptávku.

Přesvědčovací reklama a její cíle

 • Získat značce preference.
 • Povzbudit přechod ke značce.
 • Změnit způsob, jak zákazník vnímá atributy produktu.
 • Přesvědčit zákazníky k okamžité koupi.
 • Přesvědčit zákazníky, aby přijali návštěvu či telefonát prodejce.

Přesvědčovací reklama se nejčastěji využívání v momentech, kdy roste podíl konkurence na trhu. Tento druh reklamy slouží k vytvoření selektivní poptávky po značce a k přesvědčení spotřebitelů o tom, že značka nabízí za jejich peníze nejvyšší kvalitu.

Upomínací reklama a její cíle

 • Připomenout zákazníkům, že produkt může být v blízké budoucnosti zapotřebí.
 • Připomenout zákazníkům, kde mohou produkt koupit.
 • Udržet produkt v mysli zákazníků i mimo sezónu.
 • Udržovat vysoké povědomí o produktu.

Reklama s cílem upomínat je zásadní pro vyzrálé produkty (viz životní cyklus produktů – vložit odkaz na příspěvek „Životní cyklus produktu“), neboť nedovolí spotřebitelům, aby na ně zapomněli. Současně umožňuje firmám ujistit stávající zákazníky, že učinili správné rozhodnutí pro volbě značky, produktu nebo služby.


[1] Dělení reklamy podle jejich možných cílů převzato viz KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G.: Moderní marketing, Grada Publishing, Praha 2007, str. 857.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *