Základní manažerské přístupy k podnikání

Co je potřeba pro úspěšné podnikání?

Pro úspěšné podnikání je nezbytné, aby podnikatel / manažer měl:

  1. cílovou představu o účelu a základních podmínkách realizace uvažované podnikatelské příležitosti. Kromě realistického odhadu očekávané ziskovosti a nezbytných nákladů v čase jde obvykle o podmínky realizace z hlediska právních, ekologických a dalších norem a omezení pro podnikatelskou činnost ve věcné oblasti a teritoriu zájmu,
  2. motivaci podnikatelskou příležitost zvládnout i za cenu pravděpodobných překážek, potíží a rizikových úskalí,
  3. představu o vhodném načasování podnikatelské akce (nepřijít ani pozdě, ani příliš brzy či nepřipraven),
  4. důležitá je profesní a kvalifikační příprava (můžete ji během krátké doby získat například pomocí rekvalifikačních kurzů),
  5. včas připravit a promyslet a přiměřeně propracovat podnikatelský záměr či postup realizace,
  6. nezbytné zdrojové zajištění (finance, plochy, stroje a zařízení, materiál atd.), a to v souladu s předpokládaným průběhem podnikatelské akce.

Z vlastních zkušeností v manažerských funkcích mohu říci, že podnikatelské aktivity můžeme realizovat:

  1. využitím již existujících podnikatelských příležitostí vznikajících náhodně
  2. využitím příležitostí vytvářených cílevědomou aktivitou.

Ta druhá cesta vytváření podnikatelských příležitostí se dnes pro podnikatelský úspěch považuje za rozhodující.

Co je prokazatelným výsledkem podnikatelské činnosti?

Rozvaha či výkaz zisků a ztrát za každé čtvrtletí. Je potvrzením, zda manažer pracuje dobře. Někdy to může být takový dobrý strašák, který nás přinutí změnit další kroky. Umění a odvaha uvážlivě podnikat v podmínkách přiměřené nejistoty mohou pak být významnou konkurenční výhodou ve srovnání s těmi, kdo se cítí svázání neúměrnou snahou o vyhýbání se situacím s rizikem a neurčitostí.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *