Jak napsat správně životopis

Umění vytvořit správné a současně zajímavé Curriculum Vitae (dále CV) by mělo patřit k základním dovednostem každého uchazeče na trhu práce. Vaše CV se stane Vaší vizitkou a na tom, jakým dojmem prostřednictvím svého životopisu zapůsobíte na potenciálního zaměstnavatele, bude záviset, zda budete pozváni do užšího kola výběrového řízení. Zopakujme si proto několik základních pravidel tvorby a stylizace strukturovaného životopisu.

Základní pravidla tvorby a stylizace CV

 • Jedná se o strukturované CV, nikoli nestrukturované slohové cvičení. Text by neměl mít více než dvě strany. Se stručností to však nepřehánějte, nezapomeňte uvést všechny dosavadní pracovní pozice a přidejte přehled základních pracovních činností. Vyhněte se frázím a popište konkrétní pracovní náplň, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem.
 • Text nesmí obsahovat pravopisné a stylistické chyby. CV před odesláním důkladně zkontrolujte. Vyhněte se užívání hovorových výrazů a nespisovných slov. Užití odborných termínů či zkratek je naopak žádoucí, jsou důkazem vaší orientace v oboru.
 • Uvádějte pravdivé informace. Personalista či potenciální zaměstnavatel si může náhodné informace prověřit a v případě nesouladu vašeho CV se skutečností, bude vaše chování hodnoceno jako neseriózní.
 • CV musí zaujmout na první pohled. Věnujte pozornost vhodnému strukturování, formátování a grafické úpravě textu. Můžete zvolit zajímavý grafický design, netradiční fonty nebo CV oživit vaší fotografií. Dbejte však stále na vkus a čistotu stylu.
 • Nepoužívejte zarovnání do bloku (mezi slovy se tvoří nepřirozené mezery a nevypadá to dobře), text zarovnejte k levé svislici a použijte jednoduché řádkování.
 • Před odesláním dejte CV přečíst svým známým, pomohou vám odhalit případné nedostatky, nejasnosti či nevhodné formulace.

CV krok za krokem

 • Strukturovaný životopis se dělí do čtyř částí – Osobní údaje, Vzdělání, Pracovní zkušenosti, Další znalosti a dovednosti

Osobní údaje

 • Uveďte jméno a příjmení, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Není nutné uvádět kontaktní adresu. Jméno a příjmení spolu s kontaktními údaji můžete rovněž v hlavičce dokumentu, hned pod názvem písemnosti, tedy Curriculum Vitae, případně Životopis.
 • Je zvykem rovněž uvádět datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Někdo připojuje též rodinný stav a případné potomky, tato informace je nicméně nepovinná.
 • Do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii. Ideálně formát průkazové fotografie zachycující vaši aktuální podobu. Zapomeňte na snímky deset let staré či snímky z dovolené a s domácími mazlíčky. Někteří personalisté si fotografii na uchazečích rovnou vyžadují, aby jim usnadnila vybavit si jednotlivé kandidáty.
 • V CV neuvádějte svou výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci. Rovněž není nutné vypisovat důvody odchodů z předchozích zaměstnání, psát jména nadřízených, výši platů ad. Personalista vám v případě nutnosti položí v průběhu přijímacího řízení doplňující otázky.

Vzdělání

 • Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. U středoškolského a vysokoškolského studia uveďte rovněž obor studia. Základní školu není nutné uvádět (pokud to pochopitelně není vaše nejvyšší dosažené vzdělání).
 • Vypište název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.
 • Pokud dosud studujete, uveďte předpokládanou dobu dokončení studia.
 • Ostatní absolvované formy studia – kurzy, školení a odborné semináře – uveďte do čtvrté části vašeho CV, další znalosti a dovednosti. Uveďte název instituce, která vzdělání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončenou zkouškou nebo ziskem certifikátu.

Pracovní zkušenosti

 • Nejdůležitější část vašeho CV.
 • Pracovní zkušenosti řaďte chronologicky od nejnovější k nejstarší. Jako první uveďte vaše poslední zaměstnání.
 • U všech zaměstnání uveďte název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu.
 • Popište svoji pracovní činnost na každé pozici – za co jste zodpovídali, jakým činnostem jste se věnovali, jakých výsledků jste dosáhli. Uvádějte konkrétní údaje, například počet lidí v týmu, který jste vedli, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku atd.
 • Máte-li delší praxi, zaměřte se na posledních patnáct let. Tyto zkušenosti budou při přijímacím řízení relevantnější než zkušenosti z doby dávno minulé.

Další znalosti a dovednosti

 • V této části shrňte vaše ostatní znalosti a dovednosti – jazykové, počítačové, řidičské, ad. Vyberte informace, které si myslíte, že by se mohly zdát vašemu potenciálnímu zaměstnavateli přínosné.
 • Uveďte další absolvované formy studia – kurzy, školení a odborné semináře (viz výše).
 • Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, jichž jste se účastnili. Případně publikační činnost, vědecké práce, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *