SWOT – analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý kdo chce podnikat a nebo vede firmu musí plánovat budoucnost. Vést znamená představovat si, navrhovat a uskutečňovat pohyb svůj a zaměstnanců. Poměřujeme se tím, čím se můžeme stát v budoucnosti. I hodnota podniku se posuzuje podle jeho budoucího výkonu. Jsme tím, čím budeme.

Mohu se vrátit do historie jak se mění praktický podnikový postoj k budoucnosti. V průběhu doby se ukázalo, že před válkou, jsme investovali větší kapitál, ale lhůtu jsme musely krátit na osmnáct až patnáct let. Teď investujeme opět větší sumy s návratností dvanáct let. Investice rostou, a nutná návratnost se stále zkracuje. Zmýlit se je stále méně napravitelné. Paradox budoucnosti se zračí v tom, že potřebujeme vidět co možná nejdál, ale na naše činy bude stále méně času. Budou následovat se zrychlením za sebou. Stále rychlejší plynutí času si podmaňuje naše schopnosti a síly. Filozofie předminulého století odkázala poznání, že ekonomie času je základem veškeré ekonomie. Rychlost je nová manažerská (podnikatelská, ekonomická) kategorie. Tedy nejen prostý čas, ale především rychlý a zrychlovaný čas. Jsme stále prudčeji vrháni do budoucnosti. Přímo fascinováni zítřkem. Ten snad splní v co věříme, k čemu pracujeme. Co odlišuje přítomnost a co bude ještě výrazněji odlišovat budoucnost od minulosti? V čem je její tajemství, její skrytý potenciál? Pravděpodobně v tom, že dovolí dokonaleji zvládat příležitosti i rizika.

S proudem času se vše mění tak výrazně, až se zdá, jakoby čas sám vynalézal nové věci a děje, jakoby ani nebyly dílem lidí a přírody, ale přímo produktem času. Co je v podnikovém managementu důležitější, než mít kukátko do budoucnosti a ukazatel směru? Než získat budoucnost na svou stranu?

SWOT – analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti

Každý podnikatel by určitě rád nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. K tomu může skvěle posloužit SWOT analýza.
Historicky by pojednání o analýze kladů a záporů podnikového i tržního potenciálu, doslova o silných a slabých stránkách podniku i příležitostech a riziku jeho trhů, v originále o strengths and weknesses, opportunities and threats zkráceně SWOT analysis. SWOT zaujala ve strategické praxi podniků natolik význačné postavení, že bude rozumné ji vyjmout z dobového kontextu (od sedmdesátých let vlastně k dnešnímu ústupu) věnovat se jí zvlášť.

Strategické srovnávací přehledy a tabulky SWOT

Strategická analýza SWOT se prosadila rázem a na celé čáře. (Hned také získala laskavou přezdívku „swotka“.) Vyhlídka, že se konečně nalezla metodika, která pozvedne strategické možnosti podniku, byla uvítána s radostným očekáváním. Okamžitě se rozpoznaly její, jak se zdůrazňovalo, praktické výhody:

  • Je jednoduchá, srozumitelná a názorná.
  • Může se svěřit podřízeným.

Podniková praxe dá zpravidla přednost tomu, co je „jednoduché“ před tím, co je správné, vyspělé a pokrokové. Dá přednost tomu, co se nechá svěřit podřízeným, před tím, co by měli dělat šéfové. Nezní to zrovna pěkně, ale praxe to dostatečně často dokládá. SWOT slibuje právě takové nekomplikované a rychlé řešení. Podniky vypracovaly srovnávací přehledy, které měly znázornit, na co si mohou troufnout, a na co ne.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *