Třicet tipů, jak získat peníze na podnikání

Chybí vám kapitál na rozjezd nebo rozvoj podnikání? Bankovní úvěr už dávno není jedinou možností, jak sehnat peníze. Na popularitě získává crowdfunding, peer to peer půjčky, venture kapitál, leasing i factoring.

1. Propracujte byznysplán

Předtím než oslovíte banku nebo jiného investora, sepište si „byznysplán“. Je klíčový pro celou budoucnost a osud podnikatelského záměru. Měl by proto být reálný a promyšlený. Každý podnikatel by měl být schopen si zodpovědět jednoduché otázky typu: kdo, co, kde, jak, pro koho, za kolik, proč, s kým. Kvalita podnikatelského plánu je pro banku jedním z hlavních kritérií, která rozhodují při žádosti o úvěr.

2. Přiznejte konkurenci

Častou chybou začínajících podnikatelů, kterou si zavřou dveře k úvěru či investici, je neznalost nebo chybějící analýza trhu a konkurence. Mnohdy vyvíjejí produkt či službu bez ověření zájmu zákazníků nebo vytvářejí projekt, který řeší potřebu pouze malé skupiny lidí. Ujasnit si velikost trhu, dynamiku jeho růstu a reálně zhodnotit příležitosti je důležitou součástí každého dobrého byznysplánu.

3. Byznys není one man show

Nedostatečně personálně zajištěný projekt vám při žádosti o externí zdroje financování může zlomit vaz. Investoři nemají rádi one man show. Atraktivní jsou start-upy, za nimiž stojí celý tým lidí. Společníky byste si měli vybírat mezi lidmi, kterým důvěřujete a znáte je. Soudržnost týmu testují i investoři. Kladou si otázky, zda je start-up schopen naplnit stanovenou vizi, má dostatečné ambice i zkušenosti.

4. Nežádejte o peníze příliš brzy

Banku i investora oslovte až ve fázi, kdy máte v ruce konkrétní výsledky. Na investory se obracejte až ve chvíli, kdy vlastníte funkční prototyp, získali jste prvního platícího zákazníka nebo jste realizovali pilotní projekt, který otestoval produkt či službu na malém vzorku zákazníků. Za investorem jděte, až když jste si jisti, že váš produkt nebo služba je skutečně unikátní.

5. Nebojte se investora oslovit

Nedémonizujte si investory, jsou to taky jen lidé. Nenechte se proto odradit prvním neúspěchem. Ani sami investoři nejsou neomylní. Statistiky říkají, že odepisují až 30 procent ze svých peněz vložených do start-upů, které neuspějí.

6. Vsaďte na přirozenost

Investoři mají rádi přirozené vystupování, při jednáních s nimi proto nebuďte škrobení a vyhněte se „korporátnímu“ vystupování. Neprezentujte se jako manažeři, při prvním setkání s investorem buďte struční, sebevědomí a udělejte z toho show. Nebuďte příliš vážní, ale otevření a neškrobení.

7. Ukažte, že to berete vážně

Nepůsobí příliš přesvědčivě, pokud podnikatel požaduje od investora miliony korun, ale sám není ochoten do vlastního projektu vložit ani desetitisíce. Vysílá tím signál, že to s podnikáním nemyslí tak úplně vážně.

8. Myslete globálně

Začínající podnikatelé obvykle nevědí, jak prorazit na zahraniční trhy, a mnohdy ani nemají tyto ambice. To ale investoři nevidí rádi. Pokud chcete získat venture kapitál, je dobré už od začátku projekt budovat jako mezinárodní.

9. Buďte trpěliví

Při jednání s investorem musíte být trpěliví a nehnat se slepě za penězi. Jejich získání by nemělo být cílem, ale prostředkem k dosažení úspěchu. Investor do vztahu nevnáší jen kapitál, ale přispívá i zkušenostmi z řízení firem a kontakty.

10. Jděte tam, kde o vás stojí

Důležité pro získání financí je také vědět, na koho se obrátit. Pokud je vaše firma již etablovaná, máte reálnou šanci získat bankovní úvěr. Start-upy ale v bankách s žádostí o půjčku často nepochodí. Pokud je to i váš případ, rozhodně to hned nevzdávejte. Když vás jeden bankovní dům odmítne, zkuste další.

11. Investoři z LinkedInu

Jak poznáte, že je čas jít s kůží na trh a oslovit investora? Signálem by vám mohl být váš profil na sociální síti LinkedIn. Pokud to s projektem myslíte vážně a hledáte cesty, jak myšlenku prodat, měl by vám narůstat i počet spojení s lidmi, kteří v dané oblasti něco znamenají. Jsou to ti, kteří by případně mohli do vašeho byznysu zainvestovat.

12. Nepřestřelte požadovanou sumu

Syndrom velkých očí je „nemoc“, kterou jsou podnikatelé žádající o cizí kapitál často postiženi. Mnohdy nejsou schopni zdůvodnit výši požadované investice, ani na co konkrétně dané prostředky využijí. Důležité je sestavit si finanční plán, spočítat, zda se projekt vyplatí, a stanovit výši předpokládaných nákladů.

13. Počítejte s komplikacemi

Při finančním plánování mají začínající podnikatelé tendenci být přílišně optimističtí na straně výnosů a ne vždy dokážou realisticky posoudit nákladovou stránku projektu. Řada žadatelů si navíc nepřipouští možnost budoucích obtíží, které mohou jejich podnikání zkomplikovat.

14. Pozor na neúplné podklady

Nezřídka se stává, že podnikatelé dodají bance neúplné podklady a dokumentaci k záměru, na který chtějí získat půjčku. V úvěrových žádostech navíc často vynechají zásadní informace. Součástí žádosti o úvěr bývá mimo jiné nefinanční analýza, která se zabývá vlastnickou strukturou společnosti, managementem, předmětem činnosti, trhem a odvětvím, dodavateli a odběrateli.

15. Půjčte si i bez historie

S úvěrováním start-upů mají banky v Česku stále trochu problém. Často jim nepůjčí prostředky dříve než po roce fungování podnikání. I v bankovních domech se už ale začínají objevovat první speciální programy pro podnikatele rozjíždějící start-up.

16. Start urychlí kontokorent

Ve variantě pro začínající podnikatele nabízí většina tuzemských bank také kontokorent. Půjčit si tak lze i bez dokládání daňového přiznání a náročného papírování. Kontokorentní úvěr je předem schválená krátkodobá půjčka do limitu podle bonity klienta. Ten ji čerpá až v okamžiku, kdy se zůstatek na jeho účtu ocitne na nule. Výhodou této varianty úvěrů je, že jej klient využívá sám podle svých potřeb a banka nekontroluje účel, na jaký jsou finanční prostředky použity.

17. Investujte, je na to vhodná doba

Současná makroekonomická situace vyzývá k investování. Za uplynulé čtvrtletí se objevila řada ukazatelů zrychlujícího se hospodářského růstu. Podle prognóz české hospodářství v tomto i v následujícím roce poroste více než jinde v Evropě.

18. Provozní úvěry jsou také v kurzu

Provozní úvěry slouží k financování běžné činnosti, jako je nákup zásob, uhrazení mezd nebo faktur. Vzhledem k tomu, že banka váže výši úvěru na objem vlastních zdrojů podniku, není tento produkt příliš dostupný pro začínající firmy. To ovšem neplatí u zavedených podniků, kde je tento zdroj financování stálicí.

19. Akční nabídky a novinky bank

Konkurenční boj vede banky k tomu, že podnikatelům stále častěji nabízejí úvěry v akci. Časově omezenými zvýhodněnými nabídkami chtějí přilákat novou firemní klientelu.

20. Volte banku podle svého oboru

Banky se často specializují na investice do konkrétních odvětví průmyslu, pro které nabízejí zvláštní úvěrové produkty.

21. Spolehněte se na leasing

Zajímavou alternativou pro podnikatele na startu podnikání, ale i ty, kteří už mají zavedený byznys, jsou leasingové společnosti. I tradiční velké banky mají i své dceřiné leasingové společnosti. Ty jsou schopny poskytnout financování investičního majetku, jako jsou výrobní technologie a dopravní prostředky.

Podnikatel si může vybrat ze dvou základních variant leasingu − finančního a operativního. Pomocí finančního leasingu se často uskutečňují dlouhodobé investice do strojů a zařízení s vysokými pořizovacími hodnotami. Operativní leasing je využíván zejména při financování aut a od toho finančního se liší tím, že předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Klient tak v předmětu nájmu neváže svůj kapitál. Výhodou leasingu oproti úvěru je, že nezvyšuje ukazatele zadlužení podniku. Předmět leasingu totiž nevstupuje do rozvahy firmy a splátky nejsou investičním, ale provozním nákladem, a to daňově uznatelným. Splácení začíná po převzetí předmětu leasingu, a je tedy hrazeno z výnosů, které předmět generuje.

22. Nezatracujte factoring

Pomoci rychlejšímu rozvoji podnikání může také factoring. Jeho podstatou je postoupení krátkodobých pohledávek před splatností factoringové společnosti, která se stává novým věřitelem. Podnikatel tak dostane peníze ještě před splatností pohledávky, a navíc se tímto způsobem může i zbavit rizika, že mu odběratel vůbec nezaplatí.

23. Zkuste peer to peer půjčky

České firmy také stále častěji k financování svého podnikání využívají takzvané „peer to peer“ (P2P) platformy, které umožňují půjčit si přes internet přímo od investorů bez účasti bank nebo nebankovních institucí. Přítomnost bank jako tradičního zprostředkovatele nahrazují u P2P půjček levnější a transparentní internetové platformy. Zisk jejich provozovatelů plyne z poplatků za správu a administraci jednotlivých úvěrů. V porovnání s bankami přitom vynakládají mnohem nižší náklady na provoz. Díky tomu mohou věřitelům nabídnout vyšší výnos, než je na trhu běžné, a dlužníkům zase nižší úrok, než by dostali v bance.

24. Půjčte si od davu

Dalším alternativním způsobem financování podnikatelského záměru je takzvaný crowdfunding neboli skupinové financování. Jde o jednu z nejnovějších a přitom nejvýkonnějších metod, kterou start-upy a další podnikatelé po celém světě využívají k získávání potřebného kapitálu. Financování funguje na podobném principu jako P2P půjčky: prostřednictvím crowdfundingového portálu se zprostředkovává styk mezi kreativci, kteří potřebují kapitál na svůj projekt, a přispěvateli, kteří jim jsou ochotni pomoct jej realizovat.

25. Peníze vám získá příběh

Ať už jde o P2P půjčky či crowdfunding, je potřeba potenciální věřitele zaujmout a přesvědčit, že do vašeho projektu má smysl investovat. V případě peer to peer půjček je důležité prokázat, že máte jasnou vizi.

26. Zmobilizujte kamarády

Důležitou součástí crowdfundingu je i kampaň, ke které slouží především sociální sítě. Oslovte svoje přátele a známé, aby investovali oni. Až cizí lidé uvidí, že u vašeho projektu přibývají investoři, přidají se. Kamarádi či kolegové by vám měli sloužit také jako „testovací vzorek“, na kterém si ověříte, zda je o daný produkt či službu vůbec zájem.

27. Ani na internetu nežádejte příliš

Při rozhodování o tom, o kolik peněz si zažádáte, stůjte raději nohama na zemi. Cílovou částku volte co nejmenší, tak aby stále ještě mělo smysl projekt spouštět. Vždy se totiž může vybrat víc, a to i mnohonásobně, ale pokud se nenasbírá cílová částka, nedostanete nic.

28. Odměňte investory

Crowdfunding využívá zmíněný model odměn, kdy investor za poskytnuté finance získává třeba poděkování, slevu, službu či produkt. Když potenciální přispěvatele vtáhnete do hry, tak nejen přispějí, ale stanou se také ambasadory projektu. S tím souvisí i komunikace s fanoušky.

29. Nezatajujte informace

Když uvádíte informace o své osobě na P2P platformách, neměli byste nic skrývat. Na takové věci se vždycky nakonec přijde a pak už je velmi těžké obnovit důvěru investorů

30. Volte raději české platformy

Řada start-upů zvažuje rozjet své podnikání na zahraničních crowdfundingových či P2P platformách, většina těchto společností ale půjčuje jenom na domácím trhu a neposkytuje půjčky cizím státním příslušníkům.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *