Práce, která mě baví

Nedávný průzkum agentury IPSOS, přední společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice, odhalil, že skoro dvě třetiny lidí by neváhaly kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění okamžitě změnit pozici nebo dokonce i pracovní obor.

Analýzu si objednala Národní soustava kvalifikace (NSK), která je veřejně přístupným registrem všech profesních kvalifikací potvrzených, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Hlavním informačním zdrojem NSK je Národní soustava povolání. Prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů jsou na webu NSK popsány nejenom tzv. úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také tzv. kvalifikace profesní, které jsou součástí určitého povolání. Jakým způsobem tohoto vzdělání adepti dosáhli, však zkoušející nezkoumá. Uchazeč o rekvalifikaci může a nemusí před složením zkoušky absolvovat rekvalifikační kurz, vše záleží na jeho vlastním uvážení.

Cílem NSK je pomáhat lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné nechat se přezkoušet a získat certifikát o svém vzdělání. Dalším cílem je pomáhat lidem při rekvalifikaci a změně pracovního oboru. K letošnímu březnu NSK registrovala již 688 profesních kvalifikací a 111 000 vykonaných zkoušek profesní kvalifikace. Mezi nejoblíbenější kvalifikace přitom dlouhodobě patří strážný, obsluha CNC strojů, dětská chůva, florista nebo údržba veřejné zeleně.

Dle výsledků průzkumu agentury IPSOS lze důvody nespokojenosti pracovníků v jejich stávajícím zaměstnání shrnout do tří kategorií. Přibližně 43 % zaměstnanců trápí nízké platové ohodnocení, asi 25 % vadí špatné vyhlídky kariérního vzestupu, tedy neperspektivnost jejich zaměstnání, a 18 % procent zaměstnanců si stěžuje na monotónnost svého zaměstnání. Pro dvě třetiny respondentů je zlepšení pracovních podmínek a větší spokojenost v zaměstnání důvodem ke změně pracovní pozice nebo oboru – přičemž 20 % zaměstnanců by raději zůstalo ve stávajícím oboru, zatímco 44 % lidí by volilo jiný obor, než kterému se dosud věnují.

Z výzkumu tak vyplývá, že dvěma hlavními důvody pro změnu práce, ať již výměnu zaměstnavatele nebo přeškolení na zcela novou pracovní pozici, je v České republice lepší finanční ohodnocení a snaha najít práci, která by člověka více bavila a zajímala. Právě větší atraktivita zaměstnání je v posledních letech zajímavým a rostoucím trendem. Lidé mají také čím dál tím větší nároky na sociální potřeby a od práce očekávají mimo jiné seberealizaci, aktivitu a tvůrčí podíl, možnost profesního postupu, sebevzdělávání či většího uznání od svého okolí a od společnosti obecně.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *