Koučink – cesta k osobnímu rozvoji

Kouč, koučink, koučovat, příp. prokoučovat ….. Asi každý se s těmito slovy již setkal. V poslední době se tato slova stala součástí každodenní reality. Co přesně znamenají nám v krátkém rozhovoru vysvětlila akreditovaná profesionální koučka Mgr. Alena Ptáčková.

Můžete nám stručně vysvětlit, co slova kouč a kounčink znamenají?

V angličtině znamená slovo „coach“ učitele, vychovatele. Původně bylo slovo coach = kouč používáno ve sportu a označovalo trenéra. Postupně s rozšířením pojmů z oblasti sportu do businessu rozšířilo svůj význam a začalo se používat nejen v businessu, ale i v běžném životě. Kouč již není trenérem, učitelem, atd., ale tím, kdo motivuje a pomáhá druhým objevovat jejich schopnosti a možnosti. Koučink se tak stal jednou z nejefektivnějších metod v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Co Vašeho zákazníka při koučování čeká?

Zjednodušeně řečeno: dialog založený na vzájemné důvěře a otevřenosti. A naprosto rovnocenný vztah, kdy žádný nápad, žádná myšlenka není nesmysl. Kouč nehodnotí ani neradí, ale naslouchá a podporuje. Je průvodcem klienta na jeho cestě hledání těch nejlepších možných řešení a postupů. Pozornost je věnována budoucnosti a dalšímu možnému rozvoji klienta. Klient tím posiluje důvěru v sebe sama, objevuje a rozvíjí svoje skryté schopnosti a zároveň přebírá odpovědnost za svoje rozhodnutí. V průběhu společných setkání Vám kouč pomocí vhodně kladených otázek a nasloucháním umožní podívat se na řešený problém z více úhlů. Za podpory kouče se postupně zaměříte na čtyři fáze řešení své situace:

  1. Cíl – Co chci? Čeho chci dosáhnout?
  2. Realita – Co se děje teď? Jak vypadá situace nyní?
  3. Možnosti – Co všechno mohu udělat? Jak to mohu ovlivnit?
  4. Aktivita – Co a kdy konkrétně udělám?

Hezky to vystihuje tento citát, jehož autorem je Milton H. Erickson: „Existuje něco, co víte, ale vy nevíte, že to víte. Jakmile zjistíte, co už víte, ale co jste nevěděli, že víte, potom můžete začít.“

Co nám koučink přinese?

Potřebný odstup a nadhled ve vztahu k řešenému problému. Možnost podívat se na Vámi řešený problém v různých souvislostech. Možnost přemýšlet nahlas v klidném a podnětném prostředí, v přítomnosti někoho, kdo Vám naslouchá, povzbuzuje a přitom nehodnotí. Možnost být sám sebou se svými myšlenkami, pocity, pochybnostmi a nápady. Z vlastní zkušenosti vím, že klient často během koučování objeví souvislosti, které ho dříve nenapadly či odpověď na otázku, kterou by si sám nikdy nepoložil. Zároveň získá dobrý pocit ze sebe sama a chuť do dalších aktivit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *