Rétorika aneb tradiční řečnické umění

Rétorika neboli řečnické umění je naukou pojednávající o verbálním projevu. Zahrnuje techniku správného přednesu a to jak verbální, tak i neverbální komunikační prostředky. Jedná se o dovednost rozšířenou již ve starověku, především v antickém Řecku a Římě. Ve středověku patřila rétorika společně s gramatikou a dialektikou mezi tři původní svobodná umění, kterým se věnovali učenci na evropských univerzitách. 

Moderní doba a rostoucí význam prezentačních schopností tuto jazykovou dovednost oživily a přivedly k novému rozkvětu. Ovládnutí řečnického umění totiž umožňuje člověku vyjádřit potřebné, řídit komunikaci, případně přesvědčit druhou osobu. Podívejme se společně, v čemž vlastně tato tradiční disciplína spočívá.

V čem spočívá rétorika neboli řečnické umění?

 • technika přednesu, prezentace, ústního projevu nebo výkladu
 • práce s hlasem
 • správné dýchání
 • dobrá výslovnost a srozumitelnost
 • „řeč těla“ neboli neverbální komunikační prostředky
 • zvládání nervozity a trémy
 • udržení logické osnovy při přednesu
 • práce s informacemi
 • využití paměti 
 • prezentační dovednosti

Postup tvorby řečnických děl neboli struktura prezentace

 • výběr látky nebo tématu přednesu
 • uspořádání a strukturování tématu
 • nalezení vhodné podoby a formy, v níž bude řeč přednesena
 • zapamatování si připraveného přednesu
 • samotný přednes

Přínos řečnického umění

 • umění dosáhnout v komunikaci svého cíle
 • kultivovaný mluvený projev
 • schopnost vyjádřit vše potřebné
 • schopnost vzbudit zájem a udržet si pozornost posluchačů
 • přesvědčivá a správná argumentace
 • ovládnutí technik neverbální komunikace
 • překonání trémy a stresu

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *