Základní mnemotechniky

Představme si základní kameny paměťových technik dle mistra tohoto oboru a „stvořitele“ myšlenkových map, anglického autora Tonyho Buzana. Dle tohoto předního odborníka na proces vzdělávání a učení se jsou základnímu kameny mnemotechniky představivost a asociace. Čím efektivněji je dokážete využívat (pomocí nástrojů jako jsou slova, čísla a obrazy), tím výkonnější a efektivnější bude vaše paměť a mysl.

Pro snadnější a rychlejší učení, pro lepší zapamatování a plné zapojení vaší mysli můžete využít některou z dvanácti níže popsaných mnemotechnik.

myslenkova-mapa-buzan

Obrázek: Myšlenková mapa paměťových technik (Tony Buzan).

Smysly

 • čím více dokážete představit si, slyšet, cítit, chutnat nebo čichat věc, kterou si chcete zapamatovat, tím více posílíte svou schopnost zapamatování a dokážete si danou věc v případě potřeby vyvolat z paměti
 • vše, co zažíváte, učíte se, a co vám činí potěšení, se do vašeho mozku dostává prostřednictvím smyslů – zraku, sluchu, vůně, hmatu, chuti a prostorového vnímání polohy těla a jeho pohybu – propojování smyslů se říká synestezie
 • buďte vnímavější k informacím, které zprostředkovávají vaše smysly, tím si lépe dané věci zapamatujete

Pohyb

 • do každého paměťového obrazu přidává pohyb další velkou škálu možností, na které váš mozek může navázat a tak si obraz zapamatovat
 • když se vaše paměťové obrazy pohybují, získají třetí rozměr
 • jako zjemnění pohybu lze v obrazech využít rytmus – čím více rytmu a změn, tím více obrazy vyniknou a snáze se zapamatují

Asociace

 • paměťové obrazy v mysli spojujte se něčím známým, stabilním – umístěte je do například do určité, vám dobře známé, lokality – snáze si je pak zapamatujete
 • asociace fungují na základě spojování informací s jinými, například s využitím čísel, symbolů, pořadí a vzorů
myslenkova-mapa-buzan_asociace

Obrázek: Malá myšlenková mapa znázorňující různé způsoby využívání asociací pro zlepšení paměti (Tony Buzan).

Sexualita

 • slovy Tonyho Buzana: „V této oblasti máme všichni dobrou paměť – používejte ji!“
 • vzpomeňme na ukázky běžných mnemotechnik v předchozím příspěvku (vložit odkaz na 1. příspěvek „paměť“) – například pomůcka pro zapamatování si pořadí chemických prvků v periodické tabulce „Ó Slečno Sejměte Tenkou Podprsenku“ nebo „Ivan ProMetá Anně Tělo“ pro zapamatování si jednotlivých fází buněčného dělení

Humor

 • čím legračnější, bláznivější, absurdnější a surreálnější budou vaše obrazy, tím lépe budou zapamatovatelné
Dalí

Obrázek: Jedno z nejslavnějších děl surrealistického malíře Salvadora Dalího s názvem Trvalost paměti.

Představivost

 • slovy jednoho z největších myslitelů uplynulého století: „Představivost je důležitější než vědomosti, neboť vědomosti jsou omezené, zatímco představivost obsáhne celý vesmír, podněcuje pokrok a umožňuje evoluci.“ (Albert Einstein)
 • lidská představivost nezná hranice, stimuluje lidské smysly a tím i mozek, otevírá se novým zkušenostem a zmenšuje tak vaši zdrženlivost vůči studiu nových věcí

Číslo

 • čísla mají na paměť hluboký vliv, protože vnášejí do našich myšlenek pořádek
 • čísla napomáhají tomu, aby byly vzpomínky konkrétnější

Symbolika

 • symboly jsou kompaktním a kódovým způsobem využití představivosti a přehánění při ukotvení informací
 • můžete používat tradiční symboly (jako například žárovka, kasička ve tvaru prasátka, značka „Stop!“ ad.) nebo vytvářet symboly vlastní
 • vytvoříte-li symbol, abyste pomohli paměti, je to jako když vytvoříte logo – vypráví příběh něčeho většího, než je sám obrázek, spojuje se s ním a zastupuje ho

Barva

 • používejte všechny barvy spektra, aby vaše myšlenky byly „barevnější“ a tím pádem lépe zapamatovatelné
 • barvy zapojte do svých představ, obrázků, poznámek – následkem toho se vaše zrakové vnímání zostří a mozek bude stimulován, aby nacházel potěšení v tom, co vidí

Pořadí

 • pořadí nebo sled dovolují rychlejší odkazy, zvyšují možnosti vašeho mozku přistupovat k informacím nahodile
 • příkladem pořadí je řazení od malého k velkému, seskupování podle barev, třídění podle kategorií a hierarchické seskupování

Pozitivní představa

 • pro účely paměti je vhodnější pracovat s pozitivními a příjemnými představy spíše než s negativními, protože mozek se k nim chce vracet
 • naopak negativní představy mohou mozek blokovat, protože se k nim vracet nechce

Přehánění

 • v paměťových obrazech přehánějte velikost, tvar a zvuk
 • dělejte ve svých představách věci veliké a absurdní – snáze si je zapamatujete

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *