Archiv štítku: paměť

Vícevrstevná mysl a různé druhy inteligence

Od sedmdesátých let dvacátého století se začaly různit názory na inteligenci a množit hlasy, které upozorňovaly na existenci odlišných druhů inteligence. K nejsilnějším patřil hlas amerického psycholog Howarda Gardnera, který si jako jeden z prvních uvědomil, jak odlišné tyto různé druhy inteligence jsou, jejich vzájemné působení a potenciál při řádném rozvíjení. Zastánci alternativního modelu inteligence […]

Celý článek

Základní mnemotechniky

Představme si základní kameny paměťových technik dle mistra tohoto oboru a „stvořitele“ myšlenkových map, anglického autora Tonyho Buzana. Dle tohoto předního odborníka na proces vzdělávání a učení se jsou základnímu kameny mnemotechniky představivost a asociace. Čím efektivněji je dokážete využívat (pomocí nástrojů jako jsou slova, čísla a obrazy), tím výkonnější a efektivnější bude vaše paměť […]

Celý článek

Mnemotechnické pomůcky – k čemu slouží

Mnemotechnické pomůcky jsou nástroje, které vám pomáhají zapamatovat si určité slovo, obrázek, systém nebo jiný nástroj, který vám umožní snáze vzpomenout si na větu, jméno nebo sled událostí. Termín pochází z řeckého slova „mnenon“, které znamená „mající na mysli“. Rovněž jméno řecké bohyně paměti znělo Mnémosyné. Již staří Řekové si uvědomovali nutnost využití všech stránek […]

Celý článek

Kdy použít a jak vytvořit myšlenkovou mapu?

Když řešíte problém, zkuste si jej nakreslit! Výbornou pomůckou při řešení problémů a přemýšlení (ale také učení, plánování a organizaci práce) jsou tzv. MYŠLENKOVÉ MAPY. Umožňují člověku představit si určitý problém komplexně a vnímat spojitosti, které by ho obvykle nenapadly.  Myšlenkové (někdy též mentální) mapy v šedesátých letech minulého století poprvé představil Tony Buzan, dodnes nejvýznamnější autor […]

Celý článek