Vícevrstevná mysl a různé druhy inteligence

Od sedmdesátých let dvacátého století se začaly různit názory na inteligenci a množit hlasy, které upozorňovaly na existenci odlišných druhů inteligence. K nejsilnějším patřil hlas amerického psycholog Howarda Gardnera, který si jako jeden z prvních uvědomil, jak odlišné tyto různé druhy inteligence jsou, jejich vzájemné působení a potenciál při řádném rozvíjení. Zastánci alternativního modelu inteligence rozlišují například kreativní, osobní, sociální, duchovní, fyzickou a smyslovou inteligenci, ale i tradiční druhy jako numerickou, verbální a prostorovou inteligenci. Pojďme se s jednotlivými typy IQ blíže seznámit.

mapa_druhy_inteligence
Myšlenkové mapy různých druhů inteligence (Tony Buzan).

Verbální inteligence

  • rozvoj schopností pracovat se slovy a jinými projevy abecedy

Numerická inteligence

  • rozvoj numerických schopností a orientace ve světě čísel včetně schopnosti logicky myslet

Prostorová inteligence

  • schopnost pohybovat se v trojrozměrném prostoru a zacházet s trojrozměrnými předměty

Uvedené tři typy inteligence představují tradiční základ testů IQ. Naše inteligence a naše schopnost „používat hlavu“ však zahrnuje i další typy inteligence.

Osobní inteligence

  • schopnost sebeuvědomění a schopnost mít rád sám sebe – být svým nejlepším přítelem a rádcem

Sociální inteligence

  • schopnost úspěšně se chovat v dvojčlenných, malých i velkých skupinách a schopnost vytvářet trvalé vztahy

Fyzická inteligence

  • obecný zdravotní stav, fyzická síla, pružnost a kardiovaskulární kondice

Smyslová inteligence

  • schopnost používat všechny smysly na maximum (viz Leonardo da Vinci a koncept renesančního člověka)

Leonardo da Vinci
Vitruviánský člověk Leonarda da Vinci.

Kreativní inteligence

  • schopnost používat úplný rozsah mozkových dovedností a myslet hojně, původně, s představivostí, pružně, rychle a v souvislostech

Etická/duchovní inteligence

  • soucit a láska k ostatním živým tvorům a životnímu prostředí, dobročinnost, porozumění, myšlení v souvislostech, pozitivita a velkorysost

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *