Mnemotechnické pomůcky – k čemu slouží

Mnemotechnické pomůcky jsou nástroje, které vám pomáhají zapamatovat si určité slovo, obrázek, systém nebo jiný nástroj, který vám umožní snáze vzpomenout si na větu, jméno nebo sled událostí. Termín pochází z řeckého slova „mnenon“, které znamená „mající na mysli“. Rovněž jméno řecké bohyně paměti znělo Mnémosyné.

Již staří Řekové si uvědomovali nutnost využití všech stránek mysli, chceme-li si něco dobře zapamatovat. Z antické doby máme doloženo několik případů udivujících a úžasných paměťových výkonů. Někteří jedinci byli schopni zapamatovat si stovky položek (data, čísla, jména nebo obličeje), popředu i pozpátku nebo v libovolném pořadí. Dokázali si zapamatovat pořadí karet v zamíchaném balíčku nebo nějakou celou oblast znalostí.

Většina z nás se s mnemotechnickými pomůckami již někdy dříve setkala. Obvykle při výuce na základní a střední škole nebo v zájmových kroužcích. Vzpomeňte si na některé běžné příklady mnemotechnických pomůcek.

Jaké známe běžné mnemotechnické pomůcky?

 • například na oblíbenou říkánku BeFeLeMe, Pes Se Veze“ pro vyjmenovaná slova
 • mnemotechnické pomůcky byly vytvořeny i pro některé skupiny vyjmenovaných slov, například pro písmeno B – Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav.“
 • jelikož mnohé z nás vytrvale trápí správné tvary skloňování zájmena já, byla vytvořena pomůcka pro zapamatování si toho, kdy se v češtině používá zájmeno „mě“ a kdy „mně“: mě (2 písmena) se používá ve 2. a 4. pádě, což jsou násobky čísla 2, mně (3 písmena) se používá ve 3. a 6. pádě, což jsou násobky čísla 3
 • několik veselých říkanek vám možná pomáhalo zapamatovat si v hodinách chemie jednotlivé chemické prvky z periodické tabulky: Helenu Líbal Na Krk Robustní Cestář Franc“, žela Magda Caňonem Srážela Balvany Ramenem“, „Ó Slečno Sejměte Tenkou Podprsenku“
 • mnemotechnická pomůcka se osvědčila i pro zapamatování pořadí strun na kytaře – Emil hodil granát do atomové elektrárny.“
 • mnozí z nás se učili Smetanovy opery podle této říkanky: „Když byli Braniboři v Čechách, dala Prodaná nevěsta jménem Libuše Daliborovi Hubičku u Čertovy stěny. Dověděly se to Dvě vdovy a bylo po Tajemství.“
 • mnemotechnické pomůcky si našly cestu i do biologie, studenti tak využívají k zapamatování fází buněčného dělení (interfáze, profáze, metafáze, anafáze a telofáze) pomůcku Ivan ProMetá AnTělo“ nebo „Prometeus a Anna pásli tele
 • velmi vtipná je pomůcka, která pomáhá vizuálně odlišit slona afrického od slona indického – slona africký má totiž boltce ve tvaru mapy Afriky, indický ve tvaru Indie
 • k zapamatování pořadí barev ve spektru (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová) slouží říkanka Čechová oznamuje, že zítra máme fyziku.“
 • mnemotechnickou pomůcku běžně užíváme i pro zapamatování písmen označujících řecké číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000) – Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města
 • zajímavá vizuální pomůcka existuje například i pro čísla nouzového volání: 158 – police (8 jako pouta), 150 – hasiči (0 jako rybník či oheň), 155 – ambulance (5 jako invalidní vozíček nebo jako Asklépiův had)

Mnemotechnické pomůcky jsou založeny na podněcování představivosti a využívají slova nebo jiné nástroje, které podporují mozek při vytváření asociací. Využívají přirozené schopnosti mozku a dovolují zapamatovat si něco snáze a rychleji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *