Datová schránka – komunikace s finančními úřady

Od roku 2015 došlo novelou daňových zákonů k další úpravě ustanovení § 72 odst. 4 zákona daňového řádu. Ten ukládá všem, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku (včetně jejich zástupců), povinnost komunikovat (resp. činit veškerá podání) s daňovým úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Jedná se o povinnost činit veškerá podání elektronicky, a to datovou zprávou autentizovanou kterýmkoliv ze způsobů podle § 71 odst. 1 a) až c) daňového řádu, nikoli pouze a výhradně datovou schránkou.

Nová elektronická komunikace se týká těchto podání:

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádná daňová a dodatečná daňová přiznání,
  • hlášení a vyúčtování.

Datovou zprávu s těmito druhy podání lze odeslat dvěma různými způsoby:

  1. Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu – podepsanou uznávaným elektronickým podpisem s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit k odeslání do datové schránky.
  2. Prostřednictvím datové schránky.

Pokuta minimálně dva tisíce

Datová zpráva se tedy musí podávat ve stanoveném formátu (XML) a struktuře datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem Další dokládané přílohy k podání lze naskenovat a připojit jako přílohu.

Jestliže by bylo od roku 2015 podání učiněno jinak než elektronicky, vznikne daňovému subjektu automaticky pokuta ve výši 2 000 korun za každé jednotlivé podání. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000 korun.

První sankce se zřejmě dají očekávat v brzké době. Mohou se týkat kupříkladu i „papírového“ podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí fyzickou osobou nepodnikatelem, ovšem se zpřístupněnou datovou schránkou.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *