Systém Národní soustava kvalifikací a zkouška profesní kvalifikace

nskInternetový portál Národní soustava kvalifikací (NKS) zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Informuje rovněž o novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího profesního vzdělávání v ČR.

NKS je systém průběžně budovaný státem a podporovaný občany i zaměstnavateli. Tento registr je využitelný jako zdroj informací o profesních kvalifikacích existujících na tuzemském pracovním trhu. Umožňuje rovněž zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se rozhodnou pro zvýšení svých možností uplatnění na trhu práce formou profesní rekvalifikace.

Nemůžete-li najít uplatnění na trhu práce ve vašem oboru, řešením je změna profese. Systém NKS umožňuje absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace bez nutnosti předchozího absolvování rekvalifikačního kurzu. Stačí se jen přihlásit k autorizované osobě (přehled autorizovaných vzdělávacích institucí získáte v Databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů), která vás přezkouší z požadovaných znalostí a dovedností, a po absolvování zkoušky profesní kvalifikace vám vystaví osvědčení o rekvalifikaci, respektive nové kvalifikaci. Jediné, co musíte, je prokázat vaše vědomosti a schopnosti.

Veškeré potřebné informace k požadavkům a obsahu profesní zkoušky pro jednotlivé pracovní pozice naleznete na stránkách NKS. Vhodné je se rovněž informovat na podobu zkoušky u autorizované osoby, u které se chystáte zkoušku profesní kvalifikace skládat. Pokud si na zkoušku netroufáte, můžete si své znalosti nejprve osvěžit nebo upevnit v rekvalifikačním kurzu. Pokud jste vedeni v evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání Úřadu práce můžete požádat o proplacení nákladů na kurzovné i zkoušku. Náklady na zkoušku profesní kvalifikace se liší dle zvolené profese i dle náročnosti technických a materiálních požadavků, řádově se jedná o částky od tisíce do několika tisíc korun.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *